Skip to main content
  • Nieuws
  • Handen in elkaar voor heropstart onderwijs

Handen in elkaar voor heropstart onderwijs

  • 27/04/2020

Ook voor het onderwijs liggen de grote lijnen van de heropstart vast. Het is cruciaal om dit de komende dagen en weken verder uit te werken, in het belang van ouders en leerlingen. Ook vanuit het bedrijfsleven kunnen we een steentje bijdragen.

Dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen zullen vele bedrijven in alle veiligheid de draad weer oppikken. Ook voor het onderwijs liggen de grote lijnen van de heropstart vast. Het is cruciaal om deze de komende dagen en weken verder uit te werken. Dit zodat ouders ook effectief aan de slag kúnnen gaan, maar vooral ook zodat leerlingen weer volop kennis en vaardigheden opdoen. Want we zullen die in de toekomst nodig hebben. 

Opvang garanderen

Duizenden leraren en directeurs draaien momenteel overuren om deze opstart in goede banen te leiden. Ze hebben de belangrijke opdracht om de lessen te hervatten op school, afstandsonderwijs te continueren én voor opvang te zorgen voor de kinderen van werkende ouders. We verwachten veel van hen en moeten hen volop ondersteunen

Bijkomende maatregelen zijn nodig om de opvang te garanderen in het kleuter, lager en secundair onderwijs. Onderwijspersoneel in de CLB’s, secretariaten, koepels, … kunnen hiervoor tijdelijk ingezet worden. Stagiairs uit de lerarenopleidingen kunnen helpen. Lokale besturen kunnen waar nodig bijkomende infrastructuur voorzien. 

Er is veel mogelijk als iedereen helpt. Om hiervoor de nodige rechtszekerheid te creëren, moet het Vlaams parlement dringend werk maken van een nooddecreet

Ondernemingen kunnen helpen

Ook vanuit het bedrijfsleven kunnen we een steentje bijdragen. Duizenden ondernemingen werken immers nauw samen met het onderwijs in tal van opleidingen. Ook in deze coronacrisis willen zij hun engagement nakomen en zoeken bedrijven met hun onderwijspartners naar oplossingen om samen door te gaan

We kunnen het ons immers niet permitteren dat leerlingen en studenten door corona vertraging oplopen in hun studietraject en later zouden afstuderen. Zeker voor de jongeren in praktijkgerichte opleidingen waar afstandsonderwijs minder evident is, moeten we achterstand zoveel mogelijk beperken. 

“We kunnen het ons niet permitteren dat leerlingen en studenten door corona vertraging oplopen in hun studietraject en later afstuderen.”

Jonas De Raeve

Leren op de werkplek anders ingevuld

De afgelopen weken werd er noodgedwongen een nieuwe invulling gegeven aan het leren op de werkplek. Er werden digitale leermethodes ingezet en stages werden ingekort of stopgezet.

Ook bij een hervatting van het werkplekleren zullen we de nodige flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Het zal immers niet voor elk bedrijf op elk moment mogelijk zijn om in veilige omstandigheden de juiste opleidingscontext te voorzien. In sommige gevallen kan een deeltijdse hervatting een oplossing bieden of zal een aanpassing van de leerdoelen noodzakelijk zijn. In andere gevallen zal door overmacht de stage of het duaal leertraject niet kunnen doorgaan. 

Leertraject vervolledigen in de zomer

De situatie kan verschillen per bedrijf en zelfs per leerling of student. Er moet dus maatwerk mogelijk zijn om alle kansen die er nog liggen optimaal te benutten. Voor sommige bedrijven is het bijvoorbeeld mogelijk de stages en duale leertrajecten verder te zetten in juli en augustus. Als alle betrokkenen akkoord gaan, moet het mogelijk zijn om het leertraject te vervolledigen tijdens de zomer.  

Het bedrijfsleven verwacht veel van de leraren en scholen, maar wil zeker ook ondersteunen waar mogelijk. Door allemaal de handen in elkaar te slaan kunnen we samen het onderwijs terug op de rails krijgen.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez