Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Handelsrelatie EU en VK verloopt stroef

Handelsrelatie EU en VK verloopt stroef

  • 02/11/2023

Opnieuw heeft de Britse regering wijzigingen aangebracht aan een aantal nieuwe controles die waren gepland in het kader van het uittreden van het VK uit de EU. Gezien de vele administratieve lasten en de economisch moeilijke situatie wordt de UKCA-markering Border Target Operating Model uitgesteld of afgeschaft. 

UKCA: CE-markering blijft gelden

Het Department for Business and Trade van het Verenigd Konink­rijk heeft begin augustus aangekondigd dat het gebruik van CE-markering voor bedrijven voor onbepaalde tijd wordt verlengd. De regering is van plan om de erkenning van de CE-markering voor het op de markt brengen van de meeste goederen in Groot-Brittannië vanaf december 2024 voor onbepaalde tijd te verlengen. 
Europese exporteurs kunnen CE-gemarkeerde producten dus ook na december 2024 nog op de Britse markt plaatsen zonder bijkomende UKCA-markering. Deze updates gelden voor de 18 verordeningen die onder het Department for Business and Trade (DBT) vallen (https://www.gov.uk/government/news/uk-government-announces-extension-of…). Voor andere productcategorieën zoals medische toestellen en bouwmateriaal sturen de bevoegde overheidsinstanties aparte communicatie uit.

Border Target Operating Model: uitstel tot januari 2024

Ministers kondigden in april nog aan dat een nieuw Border Target Operating Model zou worden ingevoerd vanaf 31 oktober met een volledige regeling in 2024. Producten van dierlijke of plantaardige origine zouden gecontroleerd moeten worden op basis van een risico-inschatting. Deze timing wordt niet meer nagestreefd en uitstel wordt voorzien, zodat havens en vervoerders meer tijd krijgen om zich klaar te maken.

Nieuwe timing:

  • 31 januari 2024, invoering van gezondheidscertificering voor de invoer van dierlijke producten met een middelhoog risico en planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders met een hoog risico van niet-dierlijke oorsprong uit de EU. Afschaffing van de vereisten inzake voorafgaande kennisgeving voor planten en plantaardige producten met een laag risico uit de EU.
  • 30 april 2024, invoering van vereiste documenten en start van fysieke controles.
  • 31 oktober 2024, eis wordt van kracht voor veiligheidsverklaringen voor invoer in Groot-Brittannië uit de EU of uit andere gebieden waar de ontheffing van toepassing is.

Voorbereidingen blijven dus wel noodzakelijk. Samen met FIT organiseerde Voka hierover een webinar. Meer informatie over het (fyto)sanitair certificaat voor producten van dierlijke en plantaardige origine:
https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations

Contactpersoon

Astrid Van Hirtum

Adviseur internationalisatie

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?
LI - RECORE

Artikel uit publicatie