Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Grote ambities voor de Innovatieregio Leuven

Grote ambities voor de Innovatieregio Leuven

  • 19/08/2019

Onder impuls van de werkgroep Ondernemerschap van Leuven MindGate is momenteel een Businessplan Innovatieregio Leuven in de maak. Leuven MindGate wil een strategisch beleidsplan maken voor de ontwikkeling van het ecosyteem van de stadsregio Leuven. Het strategisch beleidsplan zou samen met een concreet actieplan al klaar moeten zijn tegen eind september 2019.

Tekst: Charlotte Max

“Met het Businessplan Innovatieregio Leuven willen we laten zien hoe het economische weefsel van de stadsregio Leuven zich op (middel)lange termijn kan ontwikkelen door vanuit zijn eigen sterktes in te haken op verwachte mondiale megatrends”, legt Johan Merlevede, managing director van Leuven MindGate, uit.

“Het is onze bedoeling om een ambitieuze visie uit te werken die inspeelt op de noden van de markt, om het potentieel van deze innovatieregio ten volle te ontwikkelen.Om die visie uit te werken tot een heus beleidsplan buigen we ons in de komende maanden onder begeleiding van de advies- en communicatiegroep Nelson op vragen zoals “Op welke clusters of sectoren moeten we inzetten?”, “Hoe kunnen we een goede verhouding tussen kennis en productie verder uitbouwen?” of “Welke ruimtelijke ontwikkeling is er nodig om de ambities te realiseren?”. Daarnaast stellen we ons de vraag welke uitdagingen we best op regioniveau aanpakken, want Leuven staat niet alleen in dit verhaal.”

Samenwerking is essentieel

Momenteel is het zwaartepunt van de economische ontwikkelingen wereldwijd aan het verschuiven naar enkele tientallen kennisregio’s. Om bepaalde economische activiteiten op een duurzame manier te verankeren in de stadsregio rond Leuven is het belangrijk om zo veel mogelijk schakels in de waardeketen te ontwikkelen en te verankeren (van research over prototyping tot productie). En om rond een kernactiviteit een volledig ecosysteem te laten groeien. Maar de stad Leuven heeft zelf onvoldoende ruimte om al die schakels te huisvesten. Daarom is het belangrijk om een strategie uit te tekenen voor de ruimere regio.

“In dat opzicht hebben we al gesprekken gevoerd met onder andere Stad Tienen, Diest en Leuven en staat er een bijeenkomst met Stad Aarschot op de planning”, legt Erik Schroeven, voorzitter van de werkgroep Leuven MindGate ondernemerschap, uit. “Maar het blijft niet bij die steden. In samenwerking met Nelson hebben we de belangrijkste stakeholders geïdentificeerd. Zo zijn we gekomen tot een groep van zo’n 80 partijen uit bedrijven (o.a. Voka en CommScope), kennisinstellingen (o.a. KU Leuven en imec) en de overheid (o.a. bovenvermelde steden, gemeente Rotselaar, provincie Vlaams-Brabant…). Zij zullen samenwerken aan het Businessplan en elk hun expertise en knowhow aanbrengen.”

Over tot actie

Bij zo’n strategisch plan hoort natuurlijk ook een actieplan dat concrete maatregelen aanreikt om de visie daadwerkelijk te realiseren. Daarom voorziet men verschillende workshops en consultaties met de stakeholders, zodat het uiteindelijke actieplan ook kan rekenen op voldoende draagkracht en betrokkenheid van de verschillende partijen.

Volgens Leuven MindGate zal het strategische beleidsplan met concreet actieplan tegen eind september al afgewerkt zijn. “Uit dat plan zullen ook voor de werkgroep Ondernemerschap van Leuven MindGate zelf verschillende opdrachten voortvloeien. Wij zijn in ieder geval heel gemotiveerd om er samen met alle stakeholders voor te zorgen dat de Innovatieregio Leuven zich als een nog sterkere regio op de wereldkaart kan zetten”, sluit Johan af.

Leuven MindGate

Leuven MindGate werd in juni 2016 opgericht door 29 toonaangevende kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen uit de Leuvense regio, onder andere ook Voka Vlaams-Brabant. Leuven MindGate telt ondertussen 300 organisaties onder haar leden en heeft twee grote doelstellingen.

  1. De Leuvense regio is een krachtpatser op vlak van gezondheidszorg, high-tech en creativiteit en bezit alle troeven om dé regio bij uitstek te worden op vlak van ondernemen, onderzoek, studeren en leven. Een sterk verhaal dat internationaal echter onvoldoende bekend is. Leuven MindGate wil daarom de regio op de kaart zetten en zo meer bedrijven, investeerders en talent naar hier halen.
  2. Leuven MindGate wil ook een motor zijn om het bestaande ecosysteem en de unieke kruisbestuiving tussen de lokale bedrijven te stimuleren. Dat doet men door die spelers samen te brengen en actief deel te nemen aan zowel nationale als internationale projecten.