Skip to main content
  • Nieuws
  • Groene stroom met begrotingsmiddelen

Groene stroom met begrotingsmiddelen

  • 20/09/2017

Na het afvoeren van de Vlaamse Energieheffing (de zogenaamde ‘Turteltaks’) moet de Vlaamse regering binnenkort beslissen over een ‘duurzame’ financiering van het Vlaams groenestroombeleid. Voka vraagt dat de financiering van nieuwe groenestroominstallaties gebeurt via algemene begrotingsmiddelen. Het is tijd dat ook de overheid een deel van de transitiefactuur op zich neemt en daarvoor zijn ook de nodige middelen voorhanden: Vlaanderen beschikt voor 2018 immers al over zo’n 250 miljoen euro budgettaire marge en die zal wellicht nog toenemen de komende jaren.

Het is onaanvaardbaar dat een geïsoleerde toepassing van de quotumverhoging zonder bijhorende vrijstellingen de bedrijven op dubbele kosten zou jagen.

  • We hebben nood aan nieuwe oplossingen voor de financiering van groene stroom.
  • Bedrijven zouden via een quotumverhoging dubbel moeten betalen voor groene stroom.
  • Financiering via begrotingsmiddelen is mogelijk en wenselijk.

Voor de zomer vernietigde het Grondwettelijk Hof de Vlaamse Energieheffing, die moest dienen om de opgebouwde en toekomstige schulden inzake groene stroom te financieren. De schulden blijken intussen kleiner uit te vallen dan initieel gevreesd, maar er blijft een tekort. De opties om dit tekort weg te werken, zijn beperkt: een quotumverhoging, een nieuwe (kleinere) heffing of een betaling vanuit de algemene begrotingsmiddelen lijken de meest voor de hand liggende oplossingen.windmolen

De nadelen van een quotumverhoging zijn echter legio: de kosten voor ondernemingen zullen dan zeker stijgen. Zelfs meer dan op eerste gezicht lijkt, want de verhoging van de elektriciteitsfactuur wordt daarna nog eens doorgerekend in de automatische loonindex, zodat onze bedrijven twee keer moeten betalen voor de stijgende elektriciteitsprijs. Voor Voka is het alleszins onaanvaardbaar dat een geïsoleerde toepassing van de quotumverhoging zonder bijhorende vrijstellingen de bedrijven op dubbele kosten zou jagen. Kosten die trouwens sterk verhoogd worden door de 21% btw die op de certificaten verschuldigd is, en die door de terugdraaiende teller over steeds minder verbruikers gespreid zal worden.

De beste piste ligt volgens Voka in de aanwending van algemene begrotingsmiddelen, wat al lang een vraag van onze ondernemingen is. De budgettaire marge voor de begroting 2018 zou naar verluidt oplopen tot 250 miljoen euro. Daarmee is er alvast voldoende ruimte om het huidige (en voorzienbare) financieringstekort de komende jaren op te vangen en tegelijk ook investeringen in andere prioritaire beleidsdomeinen te financieren. De kosten voor nieuwe groenestroominstallaties zouden gemiddeld immers niet meer dan 75 miljoen euro per jaar mogen bedragen. Dalen de ondersteuningskosten sneller dan verwacht, dan kunnen de vrijgekomen boni terugvloeien naar de Vlaamse overheid.

De energiekosten voor Vlaamse ondernemingen blijven een competitieve handicap. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamse regering tot een oplossing kan komen die de competitiviteit van onze ondernemingen garandeert. Investeren in groene stroom via de begrotingsmarge is de meest aangewezen manier om de transitie naar groene energie betaalbaar te houden voor iedereen.

Klaas Nijs - Senior adviseur energie en klimaat - klaas.nijs@voka.be -  0485 28 76 62

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx