Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Groen licht voor een energietransitie?

Groen licht voor een energietransitie?

  • 03/02/2021

Hoe zal de energievoorziening van burgers en bedrijven in Vlaanderen de komende jaren evolueren? Welke (nieuwe) technologieën en methodologieën zullen hiervoor ingezet worden? En zijn de Vlaamse bedrijven klaar voor een ingrijpende energietransitie? Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille en een van de meest gerenommeerde energiespecialisten in ons land, blikt vooruit.

EnergyVille als motor voor slim energiebeheer

“EnergyVille is een samenwerkingsverband tussen de energieafdelingen van de KU Leuven, UHasselt, VITO en imec. We brengen momenteel 75 tot 80% van alle niet-industrieel energiegelinkt onderzoek in Vlaanderen samen. Op die manier zetten we niet alleen onze regio internationaal wetenschappelijk op de kaart, maar ontwikkelen we ook voldoende kritische massa om grote Europese energieprojecten – en bijhorende investeringsgelden – aan te trekken. Tegelijk is het onze missie om onderzoek naar toekomstige energieprojecten in grootstedelijke gewesten – waarvan Vlaanderen er een is – te linken met de industrie.”

Een breed palet van concrete acties

“Ons takenpakket is heel gevarieerd, waarbij we soms heel erg marktgebaseerd werken, maar soms ook aan projecten werken die onder de radar blijven. Zo werkt Energyville bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van nieuwe types batterijen en zonnecellen, maar doen we ook vertrouwelijk energieonderzoek voor Vlaamse bedrijven. Dergelijke onderzoeksprojecten zijn op hun beurt een goede voedingsbodem voor spin-offactiviteiten, bijvoorbeeld op het vlak van vermogenelektronica.”

“Met EnergyVille stimuleren we ook human capital development, waarbij op onze campus technici (her)opgeleid worden in nieuwe energietechnologieën. Want mijn grootste vrees is dat de energietransitie in onze samenleving stopt bij human capital: wat als een chauffagist niet in staat is om een warmtepomp te installeren, of wanneer een garagist het onderhoud van elektrische wagens te complex vindt?”

"De transitie naar duurzame energie in onze samenleving wordt meer dan ooit prioriteit. Die trend is niet meer te stoppen.”

Zijn Vlaamse bedrijven klaar voor een energietransitie?

“Op het vlak van energietransitie beseffen heel wat bedrijven nog niet wat op hen afkomt. Eén voorbeeld: de toenemende elektrificatie van wagenparken – ook bestelwagens! – zal het businessmodel van bandencentrales en koerierdiensten fundamenteel overhoop gooien. Het gebruik van elektrische wagens heeft immers een enorme impact op energieverbruik en onderhoud.”

“Daarom raad ik kmo’s alvast aan om zich te laten informeren door een onafhankelijke specialist, waarbij samen geëvalueerd wordt hoe duurzaam men onderneemt en produceert en welke energiestromen in het productieproces geïmpacteerd worden door duurzaamheid en elektrificering.”

Visie op lange termijn is cruciaal

“Ik zie te weinig ondernemingen die hun nek durven uitsteken voor intelligente energiesystemen, met een energieplan op lange termijn. Daarom pleit ik voor een overheid die een kader uittekent als hefboom voor verandering, zoals de invoering van nieuwe energieopslagtechnologie of een verplichte elektrificatie van alle bedrijfsvoertuigen tegen 2025.”

“Uiteindelijk moeten we streven naar een duurzame en gezonde werk- en woonomgeving voor elke burger in ons land. Hernieuwbare energie, elektrificatie van voertuigen en slimme distributienetten zullen onze woon- en werkomgeving gezonder en comfortabeler maken.”

Artikel uit publicatie