Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Groeiend logistiek aanbod van MAAAT speelt in op circulaire transitie

Groeiend logistiek aanbod van MAAAT speelt in op circulaire transitie

  • 01/12/2022

Het Aalsterse maatwerkbedrijf MAAAT heeft de wind in de zeilen. Eind vorige maand werd een nieuwe productie- en magazijnruimte officieel ingehuldigd. Er staan nog groeiplannen op stapel, inspelend op een combinatie van productie, logistiek en circulariteit. Die duurzame focus loont: tegen eind 2023 mag MAAAT van de Vlaamse regering het team uitbreiden met 14 voltijdse maatwerkers. Dat kadert in het plan van de Vlaamse overheid om 1.000 klimaatjobs te creëren in de sociale economie. 

 

foto
Algemeen directeur Johan Delauw
 
Tekst Jan Van Gyseghem - foto Wim Kempenaers

“Onze groei is nodig om als kleiner maatwerkbedrijf innovatief en ondernemend te blijven in een snel veranderende economische context”, opent algemeen directeur Johan Delauw. Met de recente nieuwbouw lost MAAAT een structureel plaatsgebrek op en verzekert het tegelijk mee de tewerkstelling.

Vandaag werkt MAAAT vanop twee sites op het Aalsterse bedrijventerrein Wijngaardveld (Dender Noord). Beide locaties zijn slechts 200 meter van elkaar verwijderd. Het MAAAT-masterplan van 2019 voorziet op termijn een evolutie naar één site. Die configuratie zal meer voordelen bieden, zowel voor klanten als voor medewerkers.  Een volledige centralisatie van alle diensten is vandaag evenwel nog niet mogelijk. Ook al werkt ondertussen ruim 40% van de medewerkers in een ‘enclave’, dus bij de klant zelf. “Zo kregen wij opnieuw wat ruimte, maar toekomstige groei zal vooral via werk op de eigen MAAAT-site gebeuren. Met het huidige enclavewerk zitten wij zowat op onze limiet”, licht Johan Delauw toe.

In de voorbije drie jaar steeg de tewerkstelling van 140 naar 180 medewerkers en de verwachting is dat MAAAT eind 2023 de kaap van 200 werknemers zal nemen. Een mijlpaal in de 60-jarige geschiedenis van het bedrijf. En dus is er meer ruimte nodig. Het pas in gebruik genomen nieuwe magazijn (3.700 m²) en de productiehal van 1.100 m² zorgen voor meer dan een verdubbeling van de infrastructuur op de hoofdvestiging. 

Logistiek als sleutel in circulaire transitie

De expansie van MAAAT speelt zich af in een context van opvallende ontwikkelingen in de economie en bij bedrijven. Die vergen een transitie van de logistieke mogelijkheden bij MAAAT. Het Aalsterse maatwerkbedrijf wil e-commerce naar een maatcontext brengen en liefst met klanten die zelf ook een circulaire toegevoegde waarde hebben. 

Johan Delauw: “Logistiek wordt een steunpunt in de circulaire transitie. Wij kunnen vandaag geen opdrachten in eigen huis meer uitvoeren zonder dat er een belangrijk volume aan materiaal ons bedrijf binnen komt. Er is dus steeds meer nood aan stockagemogelijkheden en aan flexibiliteit.”  Ongetwijfeld hebben de verstoorde leverketens van de voorbije maanden tot die trend bijgedragen.

Over extra ruimte beschikken, wordt meer dan ooit een troefkaart. Een voorbeeld  zijn de reverse logistic flows – het terugkeren van goederen en materialen – in het kader van de circulaire transitie. Johan Delauw: “Om in dit alles een rol van betekenis te kunnen spelen was de realisatie van de eerste bouwfase – het nieuwbouwmagazijn – erg belangrijk.”

MAAAT belevert momenteel twee startende klanten vanuit de eigen magazijnen: De Nectarist - actief in duurzame bijenteelt - en Paveau dat duurzame, kunstige waterflessen op de markt brengt. In de nieuwbouw ontwikkelt MAAAT nieuwe activiteiten  zoals het wassen en opslaan van herbruikbare bekers. Er wordt gemikt op eerder kleinere evenementen (tot 1.000 mensen) van verenigingen in de omliggende steden en gemeenten van de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. 

Nog voor het jaareinde zal het maatwerkbedrijf een digitaal klantenportaal lanceren. Klanten die hun webshop aan het MAAAT ERP koppelen, zullen via het MAAAT-portaal de stock kunnen consulteren en een manueel order ingeven. 

Logistiek, maar enkel mits toegevoegde waarde

In de nieuwe productiehal ligt de focus op een centralisatie van alle activiteiten die producttraceerbaarheid of hogere hygiënevereisten vergen. Niet zonder fierheid wijst Johan Delauw er op dat MAAAT nu toekomstgericht klaar staat opdrachten uit te voeren die  ze  voorheen niet konden uitvoeren.

Het nieuwe magazijn is hybride opgevat, met een deel smalle gangen waar de hoogte maximaal wordt benut en daarnaast ook voor de helft traditionele rekken waar de picking gebeurt met stapelaars.  “We zetten elke medewerker in op zijn talenten, zo krijgt iedereen de kans om zijn kunnen voluit te tonen. Wie minder sterk overweg kan met een heftruck voor smalle gangen, krijgt de kans om klanten te bedienen in een ander gedeelte van het magazijn.”

Het team is er dus helemaal klaar voor. Johan Delauw: “Wij wisten reeds dat wij met ons logistiek team heel ver kunnen gaan in de logistieke organisatie en dienstverlening en wij willen dit verder verkennen. Wij gaan nu pickings doen in flow racks op werkhoogte zodat wij onze maatwerkers zo breed mogelijk kunnen inzetten en bekijken verder opties met visuele ondersteuning. “

Medewerkers kregen inspraak bij de keuze van de werktools in de nieuwe werkruimten bij MAAAT. Zo werd na een testsessie in de Gentse Fabriek Logistiek de keuze gemaakt voor een type heftruck.  De directeur van MAAAT wil verder onderzoeken hoe medewerkers vertrouwd kunnen worden gemaakt met pick to light* (PTL) systemen. 
“Het is niet de ambitie van MAAAT om een soort pakjesdienst te worden”, verduidelijkt Johan Delauw. “Het streefdoel is om klanten met productie- en logistieke activiteiten naar hier te brengen. Dat betekent dat een klant die een logistieke oplossing van MAAAT vraagt,  ook een productieopdracht meebrengt. Added value logistics, daar gaat het om.” 

Johan Delauw voelt veel enthousiasme bij bedrijven om met een maatwerkbedrijf in zee te gaan. Hij stelt vast dat (potentiële) klanten niet louter omwille van de prijs kiezen voor maatwerk. “De prijs en de service moeten goed zijn, maar men kiest ook vanuit een soort sociaal engagement.” 

Logistiek wordt een steunpunt in de circulaire transitie. Er is dus steeds meer nood aan stockagemogelijkheden en aan flexibiliteit”

Algemeen directeur Johan Delauw

Verder met het plan

MAAAT wil tegen eind 2024 fase 2 van het masterplan afronden: de renovatie van twee bestaande hallen die aansluiten op de nieuwbouw. Daar hoort ook een nieuwe tussenbouw voor medewerkers bij met refter en sociaal blok en verder een nieuwe hoofdingang en enkele kantoren. 

Fase 3 voorziet in de vervanging van de oudste hal en de oude kantoren die dateren van de jaren zeventig. Maar directeur Delauw is op zijn hoede: “Omdat de noden van het bedrijf zo snel evolueren is het moeilijk om daar nu reeds een timing en een budget op te kleven. Het zijn tenslotte ook rare tijden. Zoals bij andere bedrijven zal de factuur voor gas (verwarming) in 2023 maal vier gaan in vergelijking met 2021. We kunnen dat niet doorrekenen in de prijzen, maar nemen maatregelen waar wij kunnen. In december plaatsen wij zonnepanelen op het dak en de nieuwbouwhallen zijn sowieso de standaard op vlak van energie-optimalisatie en lichtsturing. Wij bereiden onze infrastructuur ook voor op de elektrificatie van onze voertuigen.”
 

(lees verder onder de foto)

foto
Medewerkers kregen inspraak bij de keuze van de werktools in de nieuwe werkruimte bij MAAAT

 

Om zijn positie op de markt te verstevigen wil MAAAT graag een eigen product of dienst ontwikkelen, liefst in de sfeer van duurzame e-commerce.  “In dat streven past het nieuwe project Slimbox wonderwel”, zegt Johan. We gaan dozen op maat en in kleine oplages naar de markt brengen, zowel via onze eigen e-commerce activiteiten als voor derden.” 

Johan Delauw gelooft rotsvast in het streefdoel om duurzaamheid in het DNA van het bedrijf te krijgen: “Als maatwerkbedrijf willen wij die transitie naar circulariteit mee op gang brengen. Dat zal ongetwijfeld voor een grotere klantenbinding zorgen.” 

De recente ontwikkeling van MAAAT illustreert hoe snel de bedrijfsrealiteit vandaag wijzigt: een nijpend plaatsgebrek zet een investeringsgolf in gang die uitmondt in duidelijke efficiëntiewinsten. Inmiddels wordt de circulaire transitie een bijkomend element in een strategie die op zijn beurt inzet op logistiek om de circulaire keten te sluiten. De supply chain wordt gesloten met de aankoop van grondstoffen om in eindproducten te verwerken. De cirkel is rond. 

*Order picking technologie voor warehouses en distributiecenters die gebruik maakt van licht en leds op rekken en liggers om picklocaties aan te geven en orderpickers te (bege)leiden door hun opdrachten.

Maatwerk

Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben. In een maatwerkbedrijf heeft minstens 65% van de werknemers een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Tot eind 2018 stonden maatwerkbedrijven in Vlaanderen bekend als sociale werkplaatsen of beschutte werkplaatsen.

Interesse in duurzaam ondernemen?

Meer informatie rond het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Klik hier
OV - Festival van Vlaanderen
Gent Jazz 2024

Artikel uit publicatie