Skip to main content

Groeien in Zuid-Afrika

  • 08/07/2020

Chrisal is pionier en marktleider op het vlak van probiotische en synbiotische producten voor reiniging en persoonlijke hygiëne. De coronacrisis boostte niet alleen de verkoop maar bracht ook veel nieuwe inzichten, vertelt CEO en Global Ambassador van Zuid-Afrika Robin Temmerman.

Robin Temmerman, Chrisal, groeien in, internationaal ondernemen, zuid-afrika
Robin Temmerman - Chrisal

 

“De coronacrisis heeft een grote impact, ook in positieve zin. Louter qua verkoop zal onze omzet door het versnelde pro-ductietempo zelfs verdubbelen ten op-zichte van vorig jaar. Anderzijds zijn wij daardoor ook in versneld tempo gaan focussen in een andere richting, meer op bescherming tegen virussen dan tegen bacteriën. We kwamen uit met een nieuw, heel efficiënt totaalconcept voor hygiëne en infectiecontrole: syn-bio shield. Een ander effect van de crisis was, dat wij door de plotse toename van de vraag naar handhygiënepro-ducten en het gebrek aan grond-stoffen (of woekerprijzen) bij de Belgische leveranciers, ons inter-nationaal netwerk moesten aan-spreken om niet in de problemen te komen. Dat konden we geluk-kig snel dankzij onze wereldwijde contacten. Maar we stelden wel vast dat het afwerkingsniveau van de producten uit Azië niet altijd van hetzelfde niveau is als dat in de EU.

Toekomst

Zodra het mogelijk is, willen we weer overschakelen op onze vertrouwde le-veranciers. 85 procent van onze omzet halen we uit export, we verkopen onze handgels in meer dan 50 landen, en dat was een zeer positieve uitdaging in deze coronatijd. We hebben uit de crisis veel geleerd. Onder meer dat we een hogere productiecapaciteit aankunnen, dat we moeten zorgen voor meer stock, en dat we het netwerk van potentiële leveran-ciers moeten uitbreiden. We verwachten ook dat mensen, bedrijven en overheden zich nog meer bewust worden van het belang van hygiëne. Daar willen wij met Chrisal op inspelen en technieken ont-wikkelen die focussen op duurzaamheid en op het wereldwijd promoten van syn-biotische infectiecontrole.”

“We hebben uit de crisis geleerd dat we een hogere productiecapaciteit aankunnen.”

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Bank van Breda
AW_Welt_6stappenplan
IMU - vzw - Altez
Van Roey - September
IMU - vzw - salesforce
IMU - vzw - Salesforce
IMU - VZW - multibureau
Proximus
IMU - vzw - Bebat