Skip to main content
  • Nieuws
  • Groei vertraagt, krapte en inflatie zorgen voor extra druk

Groei vertraagt, krapte en inflatie zorgen voor extra druk

  • 20/11/2018

De Vlaamse bedrijven werden de voorbije maanden minder optimistisch over de economische vooruitzichten. Dat blijkt uit de zesmaandelijkse conjunctuurbevraging onder zevenhonderd Voka-leden. 41% van hen gaat ervan uit dat de economie voorbij de piek is, maar verwacht niet meteen een zware terugval. 16% verwacht dat de volgende recessie zich binnenkort aandient. De krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie zorgen voor extra druk. 

  • Mindere verwachtingen Vlaamse bedrijven in lijn met vertraging Europese groei.
  • Zwakkere internationale conjunctuur zet export van Vlaanderen onder druk.
  • 1 op 2 bedrijven ervaart krapte op de arbeidsmarkt als voornaamste rem op de groei.

De minder positieve verwachtingen van de Vlaamse bedrijven bevestigen het beeld van de Europese economie die de jongste weken de broeksriem moest aanspannen. Een brede groeivertraging is ingezet, met het verrassende stilvallen van de Duitse economie in het derde kwartaal als meest opvallende indicatie. De vraag is ondertussen hoe ver die vertraging zal doorzetten. Het goede nieuws is dat er in de voorgaande jaren geen euforie overheerste. Er was daardoor niet echt sprake van zware overdrijvingen in bedrijfs- of vastgoedinvesteringen die dreigen te corrigeren. Dat suggereert dat het met die vertraging wel zal meevallen. 

Optimisme bij bedrijven

Het meest waarschijnlijke scenario vandaag is dat het beste in deze cyclus achter de rug ligt en dat de groeivertraging doorzet, zeker gezien vanaf 2019 de impact van de belastingverlagingen in de VS afneemt. Een reëel risico daarbij is dat ernstige beleidsfouten zoals de handelsoorlogen van Trump of de verslechterende relatie tussen Italië en de EU de economie naar een recessie duwen. 

“Ernstige beleidsfouten zoals de handelsoorlogen van Trump of de verslechterende relatie tussen Italië en de EU kunnen de economie naar een recessie duwen.”

Vlaanderen en België kunnen uiteraard niet ontsnappen aan die internationale dynamiek. Als open economieën zijn beide uiterst gevoelig voor verstoringen van de internationale handel. De exportperspectieven staan vandaag al onder druk. Daartegenover staat dat de gezinsbestedingen ondersteund worden door een stevige inkomensgroei, dankzij de aanhoudende jobcreatie en de belastingverlaging via de taxshift. Toch zal de economische groei in België afkoelen van naar raming 1,5% in 2018 naar 1,2% in 2020.

Gezinsinkomen

De minder positieve verwachtingen van de Vlaamse bedrijven bevestigen het beeld van de Europese economie die de jongste weken de broeksriem moest aanspannen. Een brede groeivertraging is ingezet, met het verrassende stilvallen van de Duitse economie in het derde kwartaal als meest opvallende indicatie. De vraag is ondertussen hoe ver die vertraging zal doorzetten. Het goede nieuws is dat er in de voorgaande jaren geen euforie overheerste. Er was daardoor niet echt sprake van zware overdrijvingen in bedrijfs- of vastgoedinvesteringen die dreigen te corrigeren. Dat suggereert dat het met die vertraging wel zal meevallen. 

Het meest waarschijnlijke scenario vandaag is dat het beste in deze cyclus achter de rug ligt en dat de groeivertraging doorzet, zeker gezien vanaf 2019 de impact van de belastingverlagingen in de VS afneemt. Een reëel risico daarbij is dat ernstige beleidsfouten zoals de handelsoorlogen van Trump of de verslechterende relatie tussen Italië en de EU de economie naar een recessie duwen. 

Vlaanderen en België kunnen uiteraard niet ontsnappen aan die internationale dynamiek. Als open economieën zijn beide uiterst gevoelig voor verstoringen van de internationale handel. De exportperspectieven staan vandaag al onder druk. Daartegenover staat dat de gezinsbestedingen ondersteund worden door een stevige inkomensgroei, dankzij de aanhoudende jobcreatie en de belastingverlaging via de taxshift. Toch zal de economische groei in België afkoelen van naar raming 1,5% in 2018 naar 1,2% in 2020.

Verontrustende krapte

Ondertussen worden Vlaamse bedrijven geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. 47% van de respondenten in de enquête zien het gebrek aan geschikt personeel vandaag als belangrijkste belemmering voor de groeimogelijkheden van hun bedrijf. Door de vergrijzing lijkt die krapte structureel geworden. Dit zorgt voor een opwaartse druk op de lonen. Daarbovenop komt ook de tijdelijke opstoot van de inflatie, onder meer onder impuls van de energieprijzen, die via de automatische loonindexering voor extra loondruk zorgt. Het risico is reëel dat die combinatie voor een stevige loonstijging zorgt, net op het moment dat het internationale conjunctuurklimaat gevoelig verzwakt. Dat dreigt onze export nog meer onder druk te zetten.

Bart Van Craeynest - Hoofdeconoom - bart.van.craeynest@voka.be
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez