Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Grenzeloze gesprekken: Gas Flow Solutions

Grenzeloze gesprekken: Gas Flow Solutions

  • 18/05/2022

In deze reeks knoopt International Business Development Manager Petra Van Bouwelen een gesprek aan over de uitdagingen van internationalisering met ondernemers uit regio Mechelen-Kempen.

Wat is de bedrijfsactiviteit van Gas Flow Solutions?

Gas Flow Solutions (GFS ™) ontwikkelt, vervaardigt en levert wereldwijd regelapparatuur voor de energiesector. Het internationaal karakter is kenmerkend voor de gas- en energiesector. De aanvoer van aardgas en alternatieve energiebronnen loopt via een internationaal netwerk van pijpleidingen en tankers. Zowel voor de bouw van gascentrales, als voor gastransmissie zijn er spelers betrokken uit verschillende continenten.

Naar hoeveel landen exporteren jullie en naar welke groeimarkten kijk je nog?

GFS™ producten zijn in quasi elk continent (> 50 landen) terug te vinden met uitzondering van Oceanië. Ook in Oceanië hopen we voet aan wal te kunnen zetten. Het bestaand gasnetwerk wordt nog steeds uitgebreid en gedateerde distributiestations worden gemoderniseerd. De uitbreidings- en vervangingsmarkt worden belangrijke groeimarkten voor Gas Flow Solutions. Het energievraagstuk blijft erg actueel en zal ook leiden tot nieuwe markten. GFS™ regelkleppen en afslagveiligheden zijn ook inzetbaar voor waterstof en de opwekking van alternatieve energie. Gas Flow Solutions speelt daarom ook een rol in de transitie naar meer veilige, “slimme”, groene en efficiënte energie. Ten slotte merken we dat er nog veel landen geen of een weinig ontwikkeld gasnetwerk hebben. Ondanks het feit dat er in de ontwikkelde landen een transitie plaatsvindt van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie blijven vele ontwikkelingslanden afhankelijk van steenkool. Het beleid in die landen is erg gefocust op aardgas als schonere oplossing. Gasturbines zijn tegenwoordig erg efficiënt en stoten veel minder schadelijke stoffen uit dan traditionele steenkoolcentrales. Zo worden er nog volop gascentrales gebouwd in Zuidoost- Azië, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Centraal-Afrika.

Welke trends of evoluties merk je in het internationaal zakendoen?

De digitalisering blijft een duidelijke trend en er wordt verwacht dat ons team te allen tijde beschikbaar is. Het zakendoen gaat sneller, en de tijdsdruk bij aanbestedingen en uitleveringen laat zich meer en meer voelen. Het macro- economische aspect (COVID en situatie in Oekraïne) heeft overigens tot erg volatiele materiaalprijzen en materiaaltekorten geleid. De shift van West naar Oost is een evolutie die zich blijft manifesteren.

Hoe is jullie ervaring met de dienstverlening internationaal ondernemen van Voka Mechelen- Kempen?

Onze ervaringen met Voka Mechelen- Kempen zijn positief. We nemen vaak deel aan de interessante netwerkbijeenkomsten en de start- to-export events die samen met FIT
worden georganiseerd. Het interessante aanbod aan trainingen en workshops houdt ons team scherp en geïnformeerd. Voka Mechelen-Kempen heeft ons logistiek team ook geadviseerd bij exportformaliteiten en in contact gebracht met de juiste experts. 
 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier
Advertentie VanRoey- nov
MK - Advertentie Van Dessel

Artikel uit publicatie