Skip to main content
  • Nieuws
  • Goedkeuring CCCTB: kleinere economieën mogen niet de dupe zijn

Goedkeuring CCCTB: kleinere economieën mogen niet de dupe zijn

  • 15/03/2018

Op donderdag 15 maart keurde het Europees Parlement het voorstel omtrent Common Consolidated Corperate Tax Base (CCCTB) goed. Met dit initiatief wil het parlement werk maken van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op Europees niveau. Volgens Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is het positief dat er eenvormigheid komt in de Europese belastingregels. Toch pleit Voka meteen ook voor voorzichtigheid: “We moeten erover waken dat kleinere landen de nodige vrijheidsgraden blijven krijgen om aantrekkelijk te blijven voor investeerders,” aldus Niko Demeester, Secretaris-Generaal van Voka.

In het Europees parlement werd vandaag CCCTB goedgekeurd. HoeTaxwel het parlement enkel een adviserende bevoegdheid heeft over fiscaliteit, is dit een belangrijk signaal. Dankzij CCCTB wordt de fiscale concurrentie tussen Europese landen ingeperkt. De regeling brengt volgens Voka op het eerste gezicht een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Zo wordt de aangifte voor bedrijven met vestigingen in verschillende Europese landen, veel eenvoudiger. Ondernemingen zouden dan niet langer te maken hebben met 28 verschillende nationale regels om hun belastbare grondslag te berekenen. Ook de fiscale winst- en verliesverrekening op groepsniveau binnen de EU is een positieve evolutie.

Toch waarschuwt Voka: het wordt geen eenvoudige klus om dit voorstel in de praktijk om te zetten. Zo is de verdeling van de gemeenschappelijke belastbare grondslag over de verschillende lidstaten een moeilijke oefening. “We moeten erover waken dat kleinere economieën niet de dupe worden,” aldus Niko Demeester. “Er moet een goeie onderlinge consensus gezocht worden tussen de verschillende lidstaten. Dit wordt geen makkelijke opdracht. Bovendien is het ook zo dat de opdeling van de belastbare grondslag tussen vestigingen van een groep op basis van verkopen, arbeid en activa ook aanzienlijk kan afwijken van de reële toegevoegde waarde creatie in elk land. Dat is de reden waarom men in OESO-verband blijft opteren voor het arm’s length principe om winsten te verdelen tussen vestigingen, ook in het kader van BEPS. De EU wijkt hier dus af van de consensusvorming op OESO-niveau”.

De stemming in het Europees Parlement toont volgens Voka nogmaals het belang van de hervorming van de vennootschapsbelasting aan. “Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt meer dan ooit belangrijk. We zullen daarbij verder moeten durven gaan dan de huidige hervorming. Enkel met een basistarief van 20% zal België investeringen kunnen blijven aantrekken.” aldus nog Demeester.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant