Skip to main content
Map

Goede voornemens

  • 29/12/2022

Sta mij toe om u het allerbeste en het belangrijkste te wensen bij de start van dit nieuwe jaar. Een goede gezondheid – laten we dat niet als vanzelfsprekend beschouwen – en veel moed, werklust, vreugde en geluk. Het klinkt misschien cliché om deze eerste tekst van 2023 zo te beginnen, maar vaak vormen clichés de essentie van ons bestaan én bevatten ze een grond van waarheid, ook al zit er misschien wat sleet op.

Goede voornemens - Johann Leten


De kunst zit hem in de uitvoering van de voornemens. Blijft de boodschap bij een reeks holle woorden of nemen we ons goede voornemen ter harte? Doen we het wat rustiger aan of steken we net een tandje bij op het werk? Gaan we wat vaker naar de fitness of vervallen we na twee weken in onze oude gewoonten? Vergis u niet, het vergt redelijk wat zelfdiscipline en doorzettingsvermogen om onze vooropgestelde doelen effectief te realiseren.

Dat geldt ook voor zij die een onderneming runnen, al is er wel één groot en wezenlijk verschil: een keertje niet gaan fitnessen of de Spaanse avondles skippen hoeft voor een gewone sterveling geen issue te zijn, terwijl een ondernemer er wel elke dag moet staan. Het gaat immers over zijn of haar levenswerk. Het gaat over zijn of haar broodwinning, die op haar beurt ook weer de broodwinning van iemand anders is. Een ondernemer kan niet anders dan iedere dag opnieuw de nodige zelfdiscipline en doorzetting aan de dag leggen. Want een ondernemer bekommert zich niet alleen om zijn eigen lot, maar ook om dat van zijn medewerkers.

"Een ondernemer bekommert zich niet alleen om zijn eigen lot, maar ook om dat van zijn medewerkers."

En net zoals onze ondernemers begaan zijn met het lot van hun medewerkers, zijn we bij Voka – KvK Limburg begaan met het lot van onze meer dan 3100 Limburgse ondernemers. Zij verdienen namelijk de beste begeleiding en de beste verdediging. En dus is het onze taak – mijn taak en die van onze 70 medewerkers – om iedere dag met dezelfde zelfdiscipline en hetzelfde doorzettingsvermogen onze Limburgse ondernemers én al hun medewerkers te versterken, te verbinden en te verdedigen. Of dat nu binnen ons uitgebreide opleidingsaanbod is, vanuit onze tientallen netwerken voor bedrijfsleiders en medewerkers of bij vastgelopen of complexe investeringsdossiers. Nog meer dan dat we dat in 2022 al deden, zullen we daar in het nieuwe jaar samen met jullie op inzetten.

Laat dat mijn voornemen zijn voor 2023.

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?
LI - RECORE

Artikel uit publicatie