Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Goede en noodzakelijke steunmaatregelen voor meest getroffen sectoren tijdens tweede coronagolf

Goede en noodzakelijke steunmaatregelen voor meest getroffen sectoren tijdens tweede coronagolf

  • 07/08/2020

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat de Vlaamse regering extra maatregelen neemt om ondernemingen te ondersteunen. Door de tweede coronagolf en de verstrengde maatregelen waren bijkomende maatregelen nodig, vooral voor de zwaar getroffen sectoren van evenementen, beurzen, horeca en handel. “Het is positief dat men bijkomende maatregelen neemt voor alle ondernemingen met de gerichte compensatie voor omzetverlies, de versoepelde voorwaarden voor een achtergestelde lening en de uitgebreide handelshuurregeling”, vindt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Door de tweede coronagolf die ons land treft, werden ook extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te houden. Die treffen vooral sectoren als horeca, handel en evenementen. Maar daardoor wordt ook de hele achterliggende waardenketen van toeleveranciers getroffen. Bovendien gelden er in de provincie Antwerpen bijkomende restricties voor alle bedrijven en sectoren.

"“De tweede coronagolf dreigt heel wat rechtkrabbelende ondernemingen kopje onder te duwen, vooral in de sectoren van evenementen, horeca en handel."

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is daarom tevreden met de positieve en noodzakelijke maatregelen om deze reeds zwaar getroffen ondernemingen extra te ondersteunen. “De tweede coronagolf dreigt heel wat rechtkrabbelende ondernemingen kopje onder te duwen, vooral in de sectoren van evenementen, horeca en handel. Extra steun vanuit de Vlaamse regering kunnen die ondernemingen echt gebruiken”, aldus Johann Leten. “Het hele ecosysteem van de evenementen- en de cultuursector is midscheeps geraakt. De uitgebreide handelshuurregeling vormt hopelijk toch een reddingsboei.” Voka - Kamer van Koophandel Limburg wacht nu de precieze modaliteiten van de steunmaatregelen af en zal haar leden bijkomend informeren over de nieuwe steunmogelijkheden.

Contactpersoon

Delphine Peeters

Coördinator marketing & communicatie