Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Goede ambities voor arbeidsmarkt, maar extra maatregelen nodig

Goede ambities voor arbeidsmarkt, maar extra maatregelen nodig

  • 09/10/2019

De Vlaamse regering mikt op 120.000 extra Vlamingen met een job en een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Volgens Voka getuigen de arbeidsmarktvoorstellen in het regeerakkoord van een goede insteek en ambitie, maar om ons potentieel écht te realiseren zijn nog meer maatregelen nodig.

  • De jobbonus zal bijdragen tot een hogere werkzaamheidsgraad, maar moet voldoende voelbaar zijn.
  • Positief is dat de VDAB meer inactieven zal opvolgen en de voortzetting van een gericht en actief arbeidsmigratiebeleid.
  • De maatregelen voor levenslang leren zijn onvoldoende. Er is een echte leerrekening nodig.

Bedrijven kreunen onder de krapte op de arbeidsmarkt, hoewel er heel wat mensen niet aan het werk zijn. Het is dan ook goed en noodzakelijk dat de nieuwe Vlaamse regering een prioriteit maakt van een betere arbeidsmarkt.
 
Met de Vlaamse jobbonus neemt de Vlaamse regering het belangrijkste voorstel van Voka inzake arbeidsmarkt over. De jobbonus zal ervoor zorgen dat werken meer loont, vooral voor de laagste inkomens, en dit zonder de kost voor werkgevers te verhogen. Voor Voka is dit een belangrijke activeringshefboom die zal bijdragen tot een werkzaamheidsgroei. De uitwerking en de modaliteiten zullen echter bepalend zijn voor de impact en de effectiviteit van de maatregel. Zo moet bijvoorbeeld de doelgroep beperkt blijven tot de lage lonen en moet de bonus voldoende voelbaar zijn om inactieven echt te prikkelen om aan de slag te gaan.   

Meer inactieven opvolgen 

Belangrijk ook is dat de VDAB niet enkel sterker zal inzetten op de activering en opvolging van de werkzoekenden, maar ook als regisseur de focus zal verbreden naar andere groepen van inactieven (leefloners, arbeidsongeschikten, e.a.).  De visie is ambitieus en dat is goed en noodzakelijk, maar tegelijk blijft de tekst in het regeerakkoord vaag over de opdeling tussen de regie- en actortaken van de verruimde VDAB. Daar waar de VDAB de regisseur zal zijn, moet er voor gezorgd worden dat het ook de positie heeft om de koers te bepalen.  

“We moeten meer dan 120.000 jobs hebben om de Europese werkkampioenen bij te benen, dus verwachten we nog meer hervormingen en maatregelen.”

Veronique Leroy

Positief is ook dat de nieuwe Vlaamse regering het gericht en actief arbeidsmigratiebeleid zal voortzetten. Ook interregionale mobiliteit van werklozen tussen de gewesten moet meer en betere resultaten boeken. Voor Voka is het essentieel om een aantrekkelijke regio te zijn voor internationaal toptalent en knelpuntprofielen. 

Naar een echte leerrekening

Levenslang leren mag dan wel essentieel zijn volgens het regeerakkoord, maar goede concepten en principes zoals een leerrekening en loopbaanplatform alleen zullen onvoldoende zijn. Ze appelleren werknemers dan wel op hun verantwoordelijkheid maar voor Voka moet een leerrekening verder gaan dan slechts de bundeling van rechten en instrumenten. Bij een omslag naar levenslang leren horen onder andere meer vraagfinanciering, verschuiving van middelen richting het individu, activerend ontslagrecht en een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De leerrekening zoals verwoord in het regeerakkoord dient een opstap te zijn naar een echte leerrekening die ook middelen bundelt naast enkel rechten en informatie.  
 
We moeten tot slot meer dan 120.000 jobs hebben om de Europese kampioenen in werkzaamheidsgraad bij te benen, dus verwachten we nog meer hervormingen en maatregelen van de Vlaamse regering om het potentieel van onze arbeidsmarkt echt te realiseren.

Voka geeft 10 KPI's die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel