Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Gezond, duurzaam en lekker kraanwater van Pidpa

Gezond, duurzaam en lekker kraanwater van Pidpa

  • 20/10/2023

Elke dag opnieuw zuivert Pidpa meer dan 175 miljoen liter grondwater tot drinkwater van topkwaliteit. Dat kraanwater levert zij aan 1,3 miljoen klanten. Geen sinecure maar hiervoor beschikt Pidpa over een indrukwekkende infrastructuur: 11 waterproductiecentra, 42 watertorens, 22 opjaagstations en meer dan 13.000 kilometer leidingnet. 

Als drinkwaterleverancier ligt de focus op de eerste plaats op de leveringszekerheid en de kwaliteit van haar eindproduct. Water is immers – letterlijk en figuurlijk – van levensbelang: voor mens, dier, planten en industrie. Klanten van Pidpa moeten dus steeds kunnen rekenen op dit drinkwater. 

Daarnaast is Pidpa ook uitgegroeid tot een volwaardig, integraal waterbedrijf dat een cruciale rol wil spelen in de gehele watercyclus. Om ervoor te zorgen dat ook de toekomstige generaties nog kunnen blijven genieten van voldoende, zuiver water, moet dit natuurproduct immers voortdurend worden beschermd en gekoesterd. Daartoe werkt Pidpa in de beschermingszones rond haar winningen intensief samen met natuurverenigingen en landbouwers. Daarnaast zorgt Pidpa voor een professioneel rioleringsbeheer in 45 gemeenten, waarbij de opvang en het transport van hemel- en afvalwater zo efficiënt mogelijk gebeurt en door klanten bij te staan in hun circulaire waterhuishouding. Duurzaamheid en innovatie staan hierbij centraal!

Chloorvrij proces

Om chloorvrij te kunnen werken zijn er natuurlijk een aantal voorwaarden die moeten vervuld zijn. Op de eerste plaats moet men kunnen rekenen op betrouwbare en veilige infrastructuur. Een exponent hiervan is het nieuwe waterproductiecentrum van Essen dat in 2020 in dienst werd genomen. Dit waterproductiecentrum combineert moderne zuiveringstechnieken met duurzame accenten, onder meer op het vlak van energieverbruik. Dit laatste vertaalt zich onder meer in een meer energetisch gunstige opstelling van de pompinstallaties. Met een productiecapaciteit van 800 m³ per uur (of 800.000 liter per uur en dit 24 uur op 24) kan zij tevens piekdebieten tot 1.200 m³ per uur invullen. In de toekomst zal Pidpa al haar waterproductiecentra vernieuwen met dezelfde filosofie: chemicaliën-arm, chloorvrij en energie-efficiënt met een zuiveringsproces aangepast aan de te behandelen grondwaterkwaliteit. 

Een tweede voorwaarde om – zonder nadelen – chloorvrij te kunnen werken is dat op het vlak van hygiëne strenge maatregelen worden genomen om eventuele verontreiniging te voorkomen. Het is in deze optiek dat de zuiveringsinstallaties zijn uitgerust met een HEPA luchtzuiveringssysteem. Tot slot moet een voortdurend strikte controle en opvolging van de waterkwaliteit en van het zuiveringsproces alle mogelijke risico’s uitsluiten.

”Het aangepast gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces heeft heel wat voordelen. Door deze chloorvrije productie van drinkwater worden immers geen bijproducten meer aangemaakt”, aldus David Geysen nog. “Werken met chloor was daarenboven ook nooit zonder risico’s voor zij die hiermee in aanraking kwamen tijdens hun werkzaamheden. Tot slot kon het gebruik van chloor een beperkte nadelige invloed hebben op de reuk en smaak van het geproduceerde drinkwater wat nu praktisch tot nul is herleid.” 

Pidpa zorgt voor een duurzaam zuiveringsproces

Vanzelfsprekend wil Pidpa ook in haar eigen werking het goede voorbeeldgeven. Zij ijvert dan ook voortdurend om haar eigen bedrijfsprocessen te optimaliseren en verduurzamen. Een mooi voorbeeld van deze visie is dat Pidpa in haar zuiveringsproces al geruime tijd een aangepast gebruik van chemicaliën toepast. Daar waar chloordosering vroeger werd ingezet als een desinfectiestap met nawerking tot in het distributienet, zal chloor vandaag alleen nog ingezet worden bij de reiniging van de installaties, bij calamiteiten en na werken in het leidingnet. Door periodieke staal names van het eigen labo wordt de bacteriële stabiliteit van het water opgevolgd. Inmiddels werd ook een testfase opgestart om hierbij biosensoren te gebruiken. We kunnen daardoor nog sneller op de bal spelen, wanneer zich een abnormale verandering voordoet. Tevens werd nu een testfase opgestart om hierbij biosensoren te gaan gebruiken. “Eén van de grote voordelen van chloorvrij werken is inderdaad dat afwijkingen sneller zullen ontdekt worden”, aldus David Geysen, procestechnoloog bij Pidpa. “Door het gebruik van chloor was het immers mogelijk dat dit soort van problemen in een eerste fase geheel of gedeeltelijk werden gemaskeerd. Nu geven de gemeten gegevens onmiddellijk een duidelijk beeld van veranderingen en kan snel worden ingegrepen." 

"Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water!”

Pidpa

Missie van Pidpa

De missie van Pidpa luidt: “Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water!”. Dit is slechts mogelijk door nadruk te leggen op duurzaamheid, in de manier van werken, het aanbod van producten en diensten. Bij Pidpa is duurzaamheid dan ook geen modewoord. Bij Pidpa vormt duurzaamheid een rode draad in het denken en handelen. Geen wonder dat Pidpa al voor de zesde keer op rij het Voka Charter Duurzaam ondernemen heeft behaald en nu is genomineerd voor het ‘Unitar Certificaat SDG Champion’. 

Meer nieuws

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie