Skip to main content
  • Nieuws
  • Gezamenlijke brief: Voka, BECI, UWE en VBO vragen efficiënt testen, tracken en tracen met aandacht voor inspanningen bedrijven

Gezamenlijke brief: Voka, BECI, UWE en VBO vragen efficiënt testen, tracken en tracen met aandacht voor inspanningen bedrijven

  • 20/05/2020

De vier werkgeversorganisaties bundelen de krachten in een brief aan de verschillende regeringen van ons land. Daarin vragen ze om efficiënt en doeltreffend te testen, tracken en traceren zodat de algemene gezondheid en de economie in balans blijven. 

De voorbije weken namen heel wat ondernemingen de nodige maatregelen om medewerkers en klanten in alle veiligheid opnieuw te kunnen ontvangen. De ‘gezondheid’ en ‘economische’ dimensie van de heropstart en relance zijn twee zijden van dezelfde medaille, en niet in tegenspraak met elkaar. De eerste stappen in de veilige heropstart zijn voorlopig succesvol, maar het verloop moeten we blijven monitoren. Want ook in de komende maanden en jaren moeten we voorzichtig omgaan met onze gezondheid én met de economie en tewerkstelling, zodat we schade kunnen voorkomen.  

Werkgevers engageren zich permanent om veilig werken mogelijk te maken, met sterk onderbouwde preventieplannen, risicoanalyses, protocollen en beschermingsmaatregelen als social distancing, thuiswerk, hygiëne of nieuwe arbeidsorganisaties. Dit geldt des te meer voor de essentiële economische en ondersteunende functies als zorg, energie, voeding, veiligheid, enz. 

Het zal nog een tijd duren voor er een breed beschikbaar vaccin is. Tot die tijd willen de werkgevers nieuwe pieken en de verdere verspreiding van het corona-virus vermijden. Daarom is er – naast de reeds getroffen maatregelen – een efficiënte en doeltreffende methode van testing, tracking en tracing nodig. Maar net daarover maken de vier werkgeversorganisaties zich zorgen. 

Hou rekening met inzet van bedrijven 

Een eerste punt is dat men spreek over ‘hoog risico contacten’ en ‘laag risico contacten’. De constante? Het woord ‘risico’. Terwijl termen als ‘nauwe contacten’ en ‘secundaire contacten’ veel minder geladen zijn en dus nodeloze ongerustheid op de werkvloer wegnemen. Zeker omdat bedrijven al heel wat preventiemaatregelen genomen hebben om risico’s te minimaliseren of vermijden. 

Daarnaast moet men bij het testen, tracken en traceren in geval van een besmetting niet alleen kijken naar de fysieke afstand die er tussen personen op de werkvloer is geweest. Want dan wordt er opnieuw geen rekening gehouden met de talloze inspanningen van werkgevers om bijkomende beschermingsmaatregelen en -middelen te voorzien. Als de extra beschermingsmaterialen en -maatregelen wel noodzakelijk zijn om veilig te kunnen heropstarten of te werken, waarom zou er dan geen rekening mee gehouden worden bij het traceren in geval van een besmetting? 

Tot slot heerst er bij de werkgevers grote ongerustheid over de continuïteitsrisico’s in de werking van essentiële sectoren wanneer men werknemers wil isoleren. Ook bij de TTT-aanpak moeten essentiële bedrijven kunnen blijven draaien. Wie werkzaam is in een essentieel bedrijf en in contact is geweest met een besmet persoon, moet volgens de werkgeversorganisaties een ander isolatie- en testbeleid ondergaan dat de werking van de essentiële bedrijven niet schaadt. 

Voka, BECI, UWE en VBO hopen dat de bevoegde ministers en de verschillende regeringen werk maken van een meer gerichte TTT-aanpak die rekening houdt met de inspanningen en het karakter van de bedrijven. 

Contactpersoon

Martine Taeymans

Directeur Communicatie & Marketing

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd