Skip to main content
  • Nieuws
  • Gesprekken brexit moeten zo snel mogelijk starten

Gesprekken brexit moeten zo snel mogelijk starten

  • 06/03/2017

Vandaag nodigt Voka, Colin Stanbridge, CEO van de London Chamber of Commerce uit voor een bezoek aan Vlaanderen. Deze ochtend werd Stanbridge ontvangen door Geert Bourgeois, Minister-President, op het West-Vlaamse bedrijf Ardo. Met het bezoek wil Voka het belang onderstrepen van goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. “Het VK is één van onze belangrijkste handelspartners. Een harde brexit zou een economische ramp zijn voor onze exportgerichte economie”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “In het belang van onze bedrijven moeten we de gesprekken voor een handelsvriendelijke brexit zo snel mogelijk van start gaan.”

Op uitnodiging van Voka brengt Colin Stanbridge, CEO van de London Chamber of Commerce, vandaag een uitgebreid bezoek aan Vlaanderen. Deze ochtend werd Stanbridge ontvangen op voedingsbedrijf Ardo in Ardooie in aanwezigheid van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois. Tijdens het bedrijfsbezoek en aansluitende lunch besprak de Minister-President samen met een tiental West-Vlaamse CEO’s het belang van goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. Later vandaag brengen Voka en Stanbridge nog een bezoek aan Vice-Premier Kris Peeters en het Europees Parlement. Daar staat onder meer een ontmoeting op het programma met David Jones, één van de Britse Ministers verantwoordelijk voor de brexitbesprekingen. Tot slot is er ook nog een toespraak van voormalig Europees Commissaris Karel De Gucht in aanwezigheid van internationale pers en Vlaamse ondernemers.


Met dit bezoek wil Voka het belang van goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk onderstrepen. “Het is van cruciaal belang voor onze Vlaamse economie dat er een handelsvriendelijke brexit wordt onderhandeld”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “We hebben de CEO van één van de belangrijkste Kamers van Koophandel uit het Verenigd Koninkrijk vandaag naar Vlaanderen gehaald net om aan te tonen dat we moeten werken aan goede en structurele banden, ook na de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde belangrijkste handelspartner. Nieuwe importheffingen zou onze economie tot 1,6 miljard euro kunnen kosten. Vlaanderen staat overigens in voor het leeuwendeel van de export naar het VK: 87,15% van de totale Belgische export naar het VK is op het Vlaamse conto te schrijven, terwijl 89,13% van de Belgische import uit het VK naar Vlaanderen vloeit.”


Minister-president Geert Bourgeois: "Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde handelspartner. De handel over het Kanaal moet blijven floreren - zonder handelsbelemmeringen - ook nadat de Britten de Unie en de eenheidsmarkt hebben verlaten. Daarom is een breed en ambitieus handels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk cruciaal. Wij streven niet alleen naar een nultarief op onze producten, maar ook naar zo weinig mogelijk grens- en douaneformaliteiten en het behoud van gemeenschappelijke productnormen. Om ons voor te bereiden op de Brexit-onderhandelingen hebben we met de Vlaamse regering al heel wat voorbereidend werk gedaan, zoals een economische impactanalyse, onze belangen in kaart gebracht, een Brexit-meldpunt opgericht, een stakeholderoverleg georganiseerd in Brussel en Londen - samen met Voka - en diplomatieke contacten aangeknoopt op het allerhoogste niveau."


 

West-Vlaanderen

De brexit zal ook in het bijzonder de West-Vlaamse ondernemers treffen. “Het Verenigd Koninkrijk is belangrijk voor onze provincie”, aldus Bert Mons, Algemeen Directeur van Voka West-Vlaanderen. “In 2015 exporteerden West-Vlaamse bedrijven voor ongeveer 3,6 miljard euro naar het VK. Een handelsonvriendelijke brexit zou een verlies van meer dan 220 miljoen euro kunnen betekenen. De textielindustrie en de voedingssector zijn gevoelig voor eventuele Brexitschokken. Bepaalde bedrijven voelen nu al de impact van de waardedaling van het pond, met kleinere winstmarges en een lagere competitiviteit tot gevolg. Op lange termijn vrezen ze onder meer extra douaneprocedures en een mogelijke stijging van de importheffingen. Voor een kleine, export gericht economie als de onze is een handelsvriendelijke brexit absoluut prioritair. Voor de haven van Zeebrugge is maar liefst 45% van de trafiek gelinkt aan het VK.” Jan Haspeslagh, Managing director van Ardo, zegt dat het bedrijfsleven zich zal moeten aanpassen. “De brexit is voor Ardo een belangrijk gegeven in onze handelsrelaties met UK,  desondanks willen we onze positie op deze strategische markt bevestigen en uitbouwen”, aldus Haspeslagh.


Voka dringt aan op een snelle opstart van de brexit gesprekken. “Onzekerheid is het laatste wat onze bedrijven en investeerders kunnen gebruiken” aldus Maertens “Laat ons de gesprekken opstarten want laat ons realistisch zijn: de nieuwe relatie zal tijd vragen om te onderhandelen.” Die relatie moet volgens Voka in de eerste plaats handelsgeörienteerd zijn: “Geen import of exportheffingen en een zo weinig mogelijk administratieve lasten moeten het doel zijn van de onderhandelingen.” aldus Maertens.


Tot slot vraagt Voka voor de brexit ook een transitieperiode. Aangezien het onmogelijk is om in twee jaar een institutionele relatie van meer dan 40 jaar te ontwarren, moet er voorzien worden in een transitieperiode. Dat biedt Vlaamse bedrijven de nodige tijd om hun bestaande businessmodellen geleidelijk aan te versnellen op een VK buiten de EU.


Europa op twee snelheden

Voka ziet in de brexit een belangrijk moment voor de toekomst van de Europese Unie. Commissievoorzitter Juncker stelde vorige week nog zijn pistes voor de Unie voor. Voka gelooft in een Europa in verschillende snelheden: lidstaten die verder willen integreren zouden daar de mogelijkheid voor moeten krijgen, en lidstaten die dat niet willen zouden niet verplicht moeten worden. “Dit is volgens ons een veel pragmatischer aanpak die ervoor kan zorgen dat het draagvlak voor het Europees project binnen de unie wordt vergroot. Wel moeten lidstaten meer verantwoordelijkheid dragen in het verdedigen van de verdiensten van de EU naar hun burgers toe. Enkel op deze manier kan er een duurzaam draagvlak gecreëerd worden voor het Europese project.”


Over de toekomst van de Europese Unie schreef Voka een studie: raadpleeg het volledige document hier

 

Interview VTM Interview VRT

Brexit VTM

Brexit De Redactie

Fotoverslag van het bezoek:

 
Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - +32 (0)472 84 15 99

 

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd