Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

In gesprek met Karl Collaerts

  • 26/06/2023

Met een indrukwekkende staat van dienst van 22 jaar bij het Voka Kenniscentrum, is Karl Collaerts een ervaren en gewaardeerde kracht in zijn vakgebied. In dit artikel spreken we met Karl over zijn achtergrond, gedenkwaardige momenten en zijn evoluerende rol gedurende zijn carrière.

Wat is je achtergrond? 

Op het kenniscentrum volg ik de domeinen fiscaliteit en begroting op. Als opleiding ben ik econoom en heb aanvullend een graduaat fiscale wetenschappen behaald om ook juridisch mee te kunnen. Het raakvlak met de beleidspraktijk trok me van tijdens m’n studies aan. Die heeft me tot bij het VEV en daarna Voka gebracht. Daar heb ik een echt inhoudelijk toffe job gevonden, wat voor mij de belangrijkste professionele drijfveer is. Vandaar dat ik al 22 jaar met veel plezier op het Voka-kenniscentrum werkt. 

Welke dingen zal je je voor altijd herinneren?  

Toen ik begon te werken waren er nogal wat collega’s die graag voetbalden. Zelf speelde ik toen ook nog amateurvoetbal. De stap naar een eigen zaalvoetbalteam was snel gezet. Regelmatig organiseerde ik een match in een Antwerpse sporthal. Tegen een sociale partner, een Kamer of één van onze leden. De fijnste matchen waren de levendige “derby” tegen de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland of tegen SD Worx. Ideaal om de banden aan te halen en achteraf te verbroederen in de cafetaria. 

En beroepsmatig? 

Spontaan denk ik aan de afbouw van de Vlaamse taks op materieel en outillage (zeg maar bedrijfsuitrusting). Een contraproductieve, resultaatsonafhankelijke belasting. Die belasting is de voorbije jaren aanzienlijk verminderd voor investerende ondernemingen en daar hebben we ons steentje aan bijgedragen. Ik heb daarvoor een ad hoc werkgroep opgericht met specialisten uit betrokken ondernemingen. Die heeft technische modaliteiten uitgewerkt, onder meer de koppeling met investeringen. 

Vervolgens hebben we dat bepleit bij de toenmalige ministers van Financiën Van Mechelen en Muyters die de win-win voor ondernemingen en de versterking van het investeringsklimaat ook inzagen. Succesvolle belangenbehartiging vergt ook teamwork. 

Hoe is je job doorheen de jaren geëvolueerd? 

In de beginjaren was het werk eerder generalistisch. Ik volgde naast begroting en fiscaliteit toen ook nog  economisch ondersteuningsbeleid en overheidswerking op. Noodgedwongen beperkt tot het Vlaamse beleid, waarbij ook veel tijd ging naar het sociaal overleg.  

De voorbije 10 jaar heb ik me meer kunnen focussen op fiscaliteit en begroting. Dat blijven brede domeinen, maar laten toch toe om me ook meer toe te leggen op federale dossiers zoals ondernemingsfiscaliteit. Dat ligt me goed want ik hou er van om me te kunnen verdiepen in complexe dossiers. Ik wil weten hoe een fiscale regeling of een financieringswet in elkaar zit en hoe ze tot stand gekomen is. Ook binnen die domeinen moeten we echter nog steeds keuzes maken waar we op inzetten en waarop niet. 

Ook de toenemende digitalisering was een game changer. Vijftien jaar geleden bijvoorbeeld ploegde ik nog manueel alle gemeentebegrotingen door om te weten hoeveel bedrijfsbelastingen de lokale besturen oplegden. Nu kunnen we dat soort van informatie uiteraard veel sneller digitaal vinden en verwerken. 

Tot slot, blijft er tijd over voor hobbies? 

Het vergt tijd om zo goed mogelijk bij te blijven in de vakliteratuur, iets waar binnen de werkuren vaak geen tijd voor is. In mijn echte vrije tijd ben ik beginnen fietsen. Ik maak ook graag tijd vrij voor gesprekken met vrienden. En elke dag reserveer ik minstens een half uur om een goede roman te lezen. 
 

Proximus
imu - vzw - Altez