Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Gerichte aanpak coronavirus is positief, maar nog heel wat onduidelijkheden voor bedrijven

Gerichte aanpak coronavirus is positief, maar nog heel wat onduidelijkheden voor bedrijven

  • 23/07/2020

In een reactie op de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli roept Voka haar leden op om de nieuwe maatregelen na te leven om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Een tweede algemene lockdown kunnen we immers niet aan, 1 op 4 bedrijven zou dan failliet gaan. Dat er gerichter ingegrepen kan worden op uitbraken, ziet Voka als een positieve evolutie. Al blijft de werkgeversorganisatie wel met enkele fundamentele vragen zitten op basis van het verspreide draaiboek. “Het is goed dat men in geval van lokale besmettingshaarden doelgericht kan handelen. Maar er moeten duidelijke, objectieve drempelwaarden gebruikt worden door alle lokale besturen om willekeur en dus oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te vermijden”, waarschuwt Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “Er moet ook snel duidelijkheid komen voor alle essentiële bedrijven – die moeten ook bij een lokale lockdown actief kunnen blijven om ons land te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten.”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, steunt de extra maatregelen rond het gebruik van mondmaskers om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens Voka moet de naleving van die regels ook strikter gecontroleerd worden. Voka pleit er daarom voor dat er veel sterker ingezet wordt op het naleven van de algemene preventiemaatregelen zoals voldoende afstand houden, hygiënemaatregelen en het dragen van mondmaskers. We roepen onze leden op om de regels ook nauwgezet op te volgen, in het belang van alle ondernemingen en burgers.

Dat de aanpak van de coronacrisis gerichter en dus op meer lokaal niveau gebeurt, stemt Voka ook tevreden. Zo vermijdt men dat een lokale uitbraak in een gemeente, regio of zelfs in een bepaalde organisatie, ertoe leidt dat duizenden andere burgers en bedrijven ook lijden onder beperkende maatregelen. “Als ook de informatiedoorstroming vlot verloopt, kan men kort op de bal spelen en gericht handelen om erger te voorkomen. Een tweede algemene lockdown zou immers desastreus zijn voor onze economie en maatschappij”, aldus Niko Demeester.

Om die informatie snel te verkrijgen, is uitgebreide test- en traceercapaciteit nodig. De inzet van 15 mobiele teams is goed, al vreest Voka dat dit nog te weinig zal zijn.

Specifiek voor bedrijven is Voka tevreden met de inschakeling van de bedrijfsarts als medisch verantwoordelijke binnen een bedrijf, voor het geval zich daar een uitbraak zou voordoen. Dat er ook in geval van een lokale lockdown steun is voor de getroffen bedrijven in de vorm van tijdelijke werkloosheid en financiële tegemoetkoming, wordt positief onthaald.

Duidelijkheid en consequent ingrijpen noodzakelijk

Toch ziet Voka ook enkele minpunten die weggewerkt moeten worden. Zo moeten de regionale beleidsmakers uniforme en objectieve drempels hanteren. “Er zijn duidelijke richtlijnen nodig, heldere drempels die aangeven wanneer extra beperkende maatregelen nodig zijn of opgeheven kunnen worden door burgemeesters. Willekeur in de bestrijding van besmettingshaarden zou anders leiden tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. En dat zou dan weer het draagvlak onderuithalen om de regels nauwgezet te volgen”, vindt Niko Demeester.

Daarnaast is het momenteel niet duidelijk welke bedrijven moeten sluiten in geval van een lokale uitbraak en welke niet. “Dat voedingswinkels en apothekers open moeten blijven, is een evidentie. Maar tijdens de lockdown van het voorjaar bleven ook de zogenaamde essentiële bedrijven open. Daarover is nu geen duidelijkheid. Een farmaceutisch bedrijf lijkt misschien op gemeentelijk niveau niet essentieel, maar is dat uiteraard wel voor de gezondheid van heel het land. Dus moeten alle essentiële bedrijven in geval van een lokale lockdown ook kunnen blijven draaien.

Voka vindt het ook onterecht dat scholen en crèches gesloten kunnen worden bij een lokale lockdown, terwijl er voor het onderwijs toch draaiboeken gemaakt zijn om in alle omstandigheden veilig les te kunnen geven. We mogen de leerachterstand van kinderen niet verder laten oplopen, want daar gaan we later een zware prijs voor betalen.

Steun nodig voor evenementensector

Tot slot pleit Voka ook voor bijkomende maatregelen voor de evenementensector in ons land. Nu het quasi uitgesloten is dat er nog grote events tot 400 deelnemers zullen mogen doorgaan dit jaar, dreigt een waar bloedbad bij de vele bedrijven uit de evenementensector en hun toeleveranciers. “We rekenen erop dat de overheid voor deze sector een extra inspanning levert om de jobs van tienduizenden mensen te vrijwaren”, zegt Niko Demeester.
 

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - headoffice
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende