Skip to main content
  • Nieuws
  • Geregistreerd exporteur: REX-systeem in het kader van het SAP-stelsel Unie

Geregistreerd exporteur: REX-systeem in het kader van het SAP-stelsel Unie

  • 30/01/2017

Vanaf 1/1/2018 kunnen geen EUR 1-certificaten meer worden opgemaakt naar APS-landen indien de waarde van de zending meer dan € 6.000 bedraagt en de exporteur niet over het statuut van "geregistreerd exporteur" beschikt.

Sinds januari 2017 kan een toegelaten exporteur, die in het douanegebied van de Unie is gevestigd, ook verzoeken om geregistreerd te worden voor de afgifte van attesten van preferentiële oorsprong in het kader van de overeenkomst tussen de EU en de SAP-landen. Dat heeft natuurlijk te maken met het UCC en de bijkomende verordeningen daarrond. Meer bepaald gaat het over de handel met ontwikkelingslanden (APS-landen).

 

Soms is het zo dat bij de uitvoer naar een ontwikkelingsland een EUR 1-certificaat wordt voorgelegd. Met dat EUR 1 is het niet de bedoeling om in het APS-land verminderde rechten te verkrijgen, maar wel om vanuit dat APS-land gemakkelijker naar de EU te kunnen terugkeren met een Form A. Dat is gesteund op de bilaterale oorsprongscumulatie.

 

De Commissie wil nu dat alle zendingen naar en vanuit een ontwikkelingsland op termijn niet meer gebeuren met EUR 1 (heen) en Form A (terug) documenten, maar wel met attesten van preferentiële oorsprong. Voor de opmaak van dergelijke attesten moet de exporteur vanaf een waarde van € 6.000 geregistreerd zijn. Daarvoor is een nieuw statuut tot stand gebracht, namelijk dat van "geregistreerd exporteur".

 

De EU stapt op 1/1/2017 in dit systeem, er is een overgangsperiode voorzien tot 31/12/2017. Dat betekent dus dat er vanaf 1/1/2018 geen EUR 1-certificaten meer kunnen worden opgemaakt naar APS-landen, indien de waarde van de zending meer dan € 6.000 bedraagt en de exporteur niet over het statuut van "geregistreerd exporteur" beschikt.
 

Om het statuut van "geregisteerd exporteur" op een eenvoudige wijze te bekomen zijn nu alle "toegelaten exporteurs" aangeschreven om zich ook als "geregistreerd exporteur" te laten erkennen. De firma's moeten daarvoor gewoon de bijlage die zij met die brief toegezonden kregen, invullen en terugsturen. Het aanvraagformulier kan ook op deze pagina gedownload worden.

 

In principe betreft het gewoon een uitbreiding van hun vergunning "toegelaten exporteur". Dit is uiteraard kosteloos en er is geen nieuw audit aan verbonden, het bijkomend statuut wordt onverwijld toegekend.

 

Meer info: Daphne Renier, officemanager attesten