Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Geopolitieke spanningen bedreigen Vlaams verdienmodel"

"Geopolitieke spanningen bedreigen Vlaams verdienmodel"

  • 20/11/2019

Vlaanderen is een van de meest open economieën ter wereld. Buitenlandse bedrijven creëren jaarlijks ruwweg 45 miljard euro aan toegevoegde waarde in Vlaanderen. De afgelopen jaren tekende Vlaanderen consistent een exportcijfer op dat ruim boven de 300 miljard euro ligt. En onze import heeft ook de kaap van 300 miljard euro reeds enkele jaren geleden overschreden. Een open wereldeconomie is dan ook van cruciaal belang voor de Vlaamse welvaart. 

Er steken echter steeds meer geopolitieke spanningen de kop op die een bedreiging vormen voor dit Vlaamse verdienmodel. De brexit hangt als een zwaard van Damocles boven Vlaanderen. De VS vaart een uitgesproken protectionistische koers en bestempelt de EU als een 'economische vijand'. Europese bedrijven moeten het vaker afleggen tegen Chinese staatsbedrijven omdat deze ferm geruggesteund worden door de overheid. En we bevinden ons in het midden van een internationale race voor Artificiële Intelligentie (AI) en machine learning, die zal bepalen waar de welvaart van morgen naartoe zal vloeien. 

In de geglobaliseerde wereld van vandaag is het naïef om te denken dat Vlaanderen alleen het hoofd kan bieden aan deze uitdagingen. Actie van de EU zal dan ook in de komende legislatuur broodnodig zijn om te vermijden dat Europa vervelt tot het museum van de wereld. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet daarom aan de slag gaan met de uitwerking van een transversaal industrieel beleid om de internationale competitiviteit van onze bedrijven te vrijwaren.

Dit industriebeleid moet prioritair inzetten op drie werven. Ten eerste moet er verder werk gemaakt worden van de interne markt. In tegenstelling tot hun internationale concurrenten worden innovatieve start-ups in Europa nog steeds geconfronteerd met sterk verschillende regelgevende kaders tussen de 28 lidstaten. De interne markt moet daarom nog een pak verder verdiept worden. Ten tweede dient een slim innovatiebeleid uitgerold te worden dat op Europees niveau strategisch gecoördineerd wordt. Doen we hier niets, dan dreigen bijvoorbeeld onze grote autoproducenten te vervellen tot carrosserieleveranciers van Google en Amazon omdat Europa de AI-boot gemist heeft. Een ambitieus en gebalanceerd Europees handels- en investeringsbeleid is het sluitstuk van een succesvol industrieel beleid. Zo moet de EU een sterke pleitbezorger zijn voor een multilateraal wereldhandelssysteem gebaseerd op regels. Tegelijkertijd moet de EU echter ook beter een gelijk internationaal speelveld bewaken. 

Enkel als er ambitieus beleid gevoerd wordt rond deze werven, zal Europa en bijgevolg Vlaanderen er in slagen om haar welvaart duurzaam te verankeren.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel