Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Gentse haven breekt alle fietsrecords

Gentse haven breekt alle fietsrecords

  • 24/11/2021

De resultaten van de driejaarlijkse mobiliteitsbevraging van Voka|Vegho, de Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen, zijn erg opmerkelijk. Bijna 27% van de werknemers in de haven kiest de fiets als hoofdvervoermiddel van en naar het werk. Dat is dubbel zoveel als het Belgische gemiddelde (2018 – 13.4% - cijfers Acerta), 60% meer dan de Vlaamse cijfers (2019 – 17% - statistiek Vlaanderen) en beduidend meer dan de Antwerpse haven (2019  - 15% - Port of Antwerp). 

mobiliteitsbevraging

Verdriedubbeling sinds 2008, 42% rijdt elektrisch

“Dit is een indrukwekkende prestatie waarbij eens te meer blijkt dat deze regio pioniert in duurzaamheid”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij Voka Oost-Vlaanderen, “zeker omdat het vaak om grote afstanden gaat en het vele ploegwerk (lees: onderweg op moeilijke uren) fietsen niet vanzelfsprekend maakt.” Sinds de eerste bevraging in 2008 is het aantal fietsers verdrievoudigd in het Gentse deel van North Sea Port. Het is duidelijk dat de elektrische ondersteuning een grotere reikwijdte heeft mogelijk gemaakt. Zo rijdt 42% van de fietsers vandaag elektrisch. 

Groeipotentieel benutten en onveiligheid aanpakken

40% van de bevraagden die nu enkel de wagen als vervoermiddel gebruiken, geven aan dat ze ook over de fiets nadenken in de toekomst. “Er is dus nog potentieel om te groeien, maar dan moeten we luisteren naar de huidige en potentiële fietsers”, zegt Erik Chabot, bestuurder bij Honda Motor Europe Logistics n.v en voorzitter van Vegho. Samen met het gestegen fietsverkeer stijgt het onveiligheidsgevoel bij de werknemers. Meer dan 52% van de fietsers voelt zich onveilig onderweg en de infrastructuur ligt vaak aan de basis. De bevraagden gaven maar liefst 1.400 aandachtspunten mee waar ze van en naar het werk mee te maken krijgen. “Dat is in lijn met de boodschap die Voka|Vegho hierover in september naar buiten bracht. Al hebben we positieve signalen opgevangen van de verschillende overheden om de fietsinfrastructuur veiliger te maken, waaronder de Stad Gent en de Vlaamse regering. Ook havenbedrijf North Sea Port zet hier zijn schouders onder. We zijn dan ook tevreden met het initiatief van de gouverneur om dit te stroomlijnen”, zegt Erik Chabot.

Carpool en openbaar vervoer worden irrelevant

Opvallend: het aantal carpoolers is sterk afgenomen de afgelopen jaren (van 18% naar 1%), net als het gebruik van openbaar vervoer dat slechts 0.3% in de vervoersmix voor haar rekening neemt. “Je ziet een duidelijke en aanhoudende trend naar verduurzaming van het woon-werkverkeer, maar ook een individualisering. Alles wat collectief is, wordt minder benut. Een toegenomen flexibiliteit en structureel telewerk liggen hier mee aan de basis”, besluit Geert Moerman. 
 

resultaten

 

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Stefan Derluyn

Directeur regio Haven - Manager Internationaal Ondernemen & Innovatie - Chief Digital Officer

OV - Festival van Vlaanderen
Gent Jazz 2024