Skip to main content
 • Nieuws
 • Gemeenteraadsverkiezingen: “voluit kiezen voor ondernemingen”

Gemeenteraadsverkiezingen: “voluit kiezen voor ondernemingen”

 • 28/03/2018

Dinsdag 27 maart organiseerde Voka ‘De Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen’. Meer dan tweehonderd burgemeesters, ondernemers en stakeholders gingen in debat over de uitdagingen voor de lokale verkiezingen van oktober 2018. Tijdens het evenement stelde Voka ook haar lokale memorandum voor. Centraal in het memorandum staan focus en schaal. Gemeenten moeten volgens ondernemers focussen op hun kerntaken en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten voor Voka verplicht fuseren.

West-VlaanderenMet de slogan “voluit kiezen voor ondernemingen in 2018”, trekt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen naar de lokale verkiezingen. “Onze ambitie?  Vanuit het geloof dat ondernemerschap de motor is van welvaart en welzijn, willen we van West-Vlaanderen tegen 2025 de regio maken met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa”, benadrukt Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Net zoals sterke economische spelers succesvol zijn door op een slimme manier de krachten te bundelen, onderscheiden ook sterke besturen zich door slim samen te werken met sterke regionale stakeholders.  Vandaar ook onze boodschap aan de lokale besturen: baken de kerntaken af, toon ondernemerschap en vervul een verbindende rol.  Werk (meer) samen met ondernemers en kennisinstellingen en bouw mee aan een vernieuwend ecosysteem dat een antwoord biedt op de uitdagingen van morgen.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen bundelde haar aanbevelingen voor de lokale besturen in een concreet plan, dat als leidraad en toetssteen zal gelden voor het toekomstig beleid. Het plan haakt in op alle relevante thema’s die ondernemerschap in de streek kunnen aanmoedigen en vooruit stuwen. “Met dit plan willen we elke politicus en politieke partij, alsook alle mogelijke streekactoren, in de komende maanden inspireren”, verduidelijkt Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Onze voornaamste conclusies zijn:

 • Activeer elk talent met goesting en ambitie;
 • Zet in op efficiënt ruimtegebruik: verweven waar het kan, scheiden waar het moet, versnellen in procedures;
 • Zet in op Duurzame mobiliteit, dankzij een mobility mind-switch, een kwaliteitsvolle infrastructuur en openbaar vervoer afgestemd op de werkplekken;
 • Waarborg Faire fiscaliteit: rechtszeker, transparant en eenvoudig. Sluit een fiscaal pact met ondernemingen;
 • Ontwikkel een aantrekkelijke (werk)regio met sterke identiteit, inzet op ecosystemen (Triple Helix), en aandacht voor preventie en veiligheid;
 • Wees als duurzaam en innoverend bestuur een voortrekker op vlak van digitalisering en circulaire economie;
 • Zorg als ondernemend bestuur voor één aanspreekpunt voor ondernemers, voor vlotte communicatie naar en betrokkenheid van ondernemers;
 • Ondersteun onze internationale poorten en zet onze steden op de internationale kaart”

Jan De Keyser (Oostkamp): “Ik onderschrijf de VOKA-principes schaal & focus, maar voeg daar nog ‘wendbaarheid & flexibiliteit’ aan toe. Daarbij mogen we de ontwikkeling van digitalisering en burgerparticipatie niet onderschatten. Om die aan te pakken is schaalgrootte noodzakelijk. Het is belangrijk om een langetermijnvisie te hebben op deze ontwikkelingen en bewust bezig te zijn met continue verbetering. Daarom hebben we de oefening ‘Visie 2030’ gemaakt, waarin we experten, beleid, administratie en bevolking intens hebben laten samenwerken. Visie en strategie moeten op alle niveaus zijn ingebed. Finaal blijven we een dienstverlenende organisatie. En onze ambtenaren moeten daar doordrongen van zijn én moeten ook verantwoording kunnen afleggen over hun beslissingen op dienstverleningsgebied.”

Bert Maertens (Izegem): “Een gemeentebestuur moet zeker voldoende middelen uittrekken en inspanningen leveren voor participatie en communicatie met de inwoners en ondernemers. Izegem liet hen de afgelopen vijf jaar heel actief meedenken over de toekomst van de stad en ik wil dat blijven doen. Want betrokkenheid vergroot het draagvlak en maakt de besluitvorming zelf ook gewoon beter.”

Vincent Van Quickenborne (Kortrijk): "Het is goed dat Voka zich zo interesseert voor de lokale verkiezingen. Het is tijd dat Vlaanderen echt kiest voor een grondige hervorming. Stadsgewesten in plaats van provincies kunnen steden en gemeenten helpen in het vinden van de oplossingen voor de echte problemen: mobiliteit, ruimtelijke planning, kraptes op de arbeidsmarkt, zorg. Ze zijn groot genoeg voor expertise en knowhow, en staan dicht genoeg bij de mensen. Ze sluiten aan bij de bassin de vie van de bewoners. Technologie is een echte enabler."

Het volledige Voka Memorandum, met daarbij ook de West-Vlaamse aanbevelingen, kan u raadplegen op www.vokakiest.be.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder