Skip to main content
  • Nieuws
  • Gemeenten hebben nood aan focus en schaal

Gemeenten hebben nood aan focus en schaal

  • 28/03/2018

Gisteren organiseerde Voka in Brussel ‘De Grootste Gemeenteraad van Vlaanderen’. Meer dan tweehonderd burgemeesters, ondernemers en stakeholders gingen er in debat over de uitdagingen voor de lokale verkiezingen van oktober 2018. Tijdens het evenement stelde Voka zijn memorandum voor met de eisen van de Vlaamse ondernemingen ten aanzien van de lokale besturen. Centraal staan focus en schaal: een focus op de kerntaken en een verplichte fusie voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

  • Gemeenten moeten zich afvragen welke taken ze zelf uitvoeren, en wat ze beter kunnen uitbesteden.
  • Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten verplicht worden te fusioneren.
  • Gemeenten moeten minstens 20% van hun exploitatie-uitgaven besteden aan investeringen.

Op 14 oktober kiezen we gemeente- en provincieraden in 308 Vlaamse gemeenten en vijf provinciesVerkiezingsmemorandum. Die lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang. Gemeenten en steden vormen immers vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Lokale besturen hebben ook een grote impact op de bedrijfsvoering: ze beoordelen de vergunningsaanvragen, ze bepalen mee het beleid rond mobiliteit en ze leggen fiscale en andere lasten op. Daarom publiceerde Voka een memorandum voor de lokale verkiezingen, met daarin zijn besognes en zijn voorstellen.

Focus en schaal

Centraal in dit memorandum staan focus en schaal. Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding. Gemeenten moeten ook niet alles zelf doen: ondernemende lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise, ook uit de privésector.

Bij het uitbesteden van gemeentelijke taken zijn er volgens Voka twee essentiële voorwaarden. Zo moeten lokale besturen de netwerk- en makelaarsvaardigheden bij hun medewerkers versterken. Daarnaast moet het vereiste kwaliteitsniveau van uitbestedingsoffertes op voorhand helder bepaald worden. Lokale besturen moeten investeren in expertise om de beoogde resultaten op te volgen en de kwaliteit te controleren.

“Lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise.”

Een tweede belangrijke uitdaging voor onze gemeenten is schaal. Grote gemeenten zijn niet per definitie bestuurskrachtiger dan kleine. Er bestaan wél empirische studies die aantonen dat gemeenten met een inwonersaantal van minder dan 10.000 duidelijk ‘de rol lossen’. Lokale besturen worden meer en meer uitvoeringspartners bij de realisatie van Vlaamse, federale en Europese doelstellingen. Een grotere schaal zou de kleinste gemeenten veel voordelen brengen. Daarom wil Voka dat gemeenten verplicht opschalen tot minimaal 10.000 inwoners. Daarbij opteert Voka voor het Deense model, waarbij gemeen­ten zes maanden de tijd krijgen om die doelstelling te bereiken.

Meer investeringen

Tot slot roept Voka op dat gemeenten een fiscaal pact sluiten met de bedrijven. Aan uitgavenzijde moet dit pact het engagement inhouden van een ‘uitgavenshift’ van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven. Voka vraagt dat alle gemeenten minimaal 20% van hun exploitatie-uitgaven voorzien voor investeringen. Aan inkomstenzijde roept Voka op tot een degressieve afbouw in de loop van de legislatuur van alle gemeentelijke belastingen die enkel voor eigen financiering zijn bedoeld. Eigen gemeentelijke belastingen kunnen enkel indien ze een gedrag sturende finaliteit hebben. Gemeenten kunnen hierbij zelf geen nieuwe belastingen meer invoeren.

Na de afschaffing van de eigen financierende belastingen en in samenspraak met en na goedkeuring door de betrokken bedrijven kan de gemeente een of meerdere bedrijfsinvesteringszones (BIZ) invoeren: via deze formule betalen ondernemingen indien daar rechtstreekse dienstverlening of investeringen tegenover staan. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een bedrijven­terrein of een winkelcentrum. In Nederland is dit systeem al in gebruik met bemoedigende resultaten.

Lees meer over het Voka Memorandum op www.vokakiest.be

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be -  0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez