Skip to main content
  • Nieuws
  • Gelooft de politiek nog in de internationale rol van Brussel?

Gelooft de politiek nog in de internationale rol van Brussel?

  • 02/02/2017

Op de nieuwjaarsreceptie van Voka Metropolitan drong voorzitter Jean-Paul Van Avermaet aan op een doortastende aanpak van de files rond Brussel en een Vliegwet die Brussels Airport kansen op groei biedt. Dat zal nodig zijn om de rol van Brussel als internationaal, economisch centrum te kunnen vrijwaren en valoriseren.

Ruim 300 deelnemers tekenden present op de nieuwjaarsreceptie op 31 januari in het Vlaams Parlement. Voorzitter Jean-Paul Van Avermaet ging in zijn toespraak in op de problemen die de internationale rol van Brussel bedreigen, inzonderheid de files en het ontbreken van een werkbaar en rechstzeker wettelijk kader voor de uitbating en groei van de luchthaven.

“Gelooft de overheid zelf nog in de rol van Brussel als economisch centrum, waar pendelaars de kost verdienen en internationale investeerders thuis zijn?”, vroeg Van Avermaet zich af. Hij riep de Brusselse en Vlaamse regering op eindelijk werk te maken van de reeds lang geplande “Memorandum of Understanding” omtrent grote mobiliteitsdossier. De federale en regionale regering dienen rond de tafel te gaan zitten voor een Vliegwet.

 

Op de receptie werd verder gepeild naar de visie van de Brusselse leden in het Vlaams parlement: Karl Vanlouwe, Elke Van den Brandt, Joris Poschet, Ann Brusseel en Lionel Bajart. Het zesde Brussels lid Yamila Idrissi liet zich voor het panelgesprek vervangen door Jef Van Damme, lid van het Brussels parlement. Allen onderschreven ze het economisch belang van de luchthaven en toonden zich voorstander dat de premier Charles Michel het dossier naar zich toetrekt en een evenwichtige oplossing zoekt.

Er was ook eensgezindheid over de nood aan investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, maar er waren wel meningsverschillen over de inrichting van tweetalig onderwijs vanuit het gewest. De vertegenwoordigers van SPa en Groen toonde zich daarvoor gewonnen. De vertegenwoordigers van N-VA en CD&V verwierpen deze idee en houden vast aan de organisatie van Nederlandstalig onderwijs door de Vlaamse overheid.

 

Foto's van het event vindt u hieronder of op onze Facebookpagina!

De speech van onze voorzitter kan u hier herlezen.