Skip to main content

Gele heisa

  • 05/12/2018

Zijn er nóg mensen die die hele gele-hesjes-heisa grondig moe zijn? Sowieso is de term een vloek voor economen met West-Vlaamse roots die in hun presentaties al eens de link leggen met de actualiteit. Maar veel belangrijker is dat de gele heisa inhoudelijk nergens op slaat. Dat schrijft Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

  • De belastingen op diesel zijn terecht hoog door de impact op milieu en files.
  • Een belastingverlaging op arbeid zou voor veel meer opleveren dan een verlaging van de belasting op diesel. 
  • Besparingen op de overheidsuitgaven zijn de enige realistische manier om die belastingverlagingen te financieren.
Gele hesjes
©Shutterstock.com

De jongste dagen menen allerlei commentatoren en politici van alles te lezen in het protest. Sommigen probeerden het zelfs ecologisch te recupereren. Niettemin is het protest toch vooral gericht tegen de hoge brandstofprijzen. 
De belastingen op diesel zijn inderdaad hoog, maar dat is ook volkomen terecht. Het is verontrustend dat niet meer politici daarvoor durven uit te komen. Belastingen zijn altijd negatief voor de activiteit die belast wordt, gezien de prijs van die activiteit door de belasting opgedreven wordt. Ongeacht hoeveel belastinginkomsten een overheid wil ophalen, kan ze maar best goed nadenken over waar ze die inkomsten wil halen.
 
De ‘beste’ belastingen zijn diegene op activiteiten waaraan veel schadelijke neveneffecten verbonden zijn. In dat kader passen de hoge belastingen op diesel. Gezien de schadelijke neveneffecten voor milieu en files moeten die belastingen op termijn allicht nog hoger. Het is geen goed idee om die te verlagen. Hetzelfde geldt trouwens voor de belastingen op elektriciteit. 

“Er valt heel wat te zeggen voor protest tegen de zware belastingdruk. Maar protesteer dan tegen die op arbeid.”

Vergelijk het met de ook zeer hoge belastingen op arbeid. Die ontmoedigen een van de cruciale motoren van onze economie:  werken. In die zin zijn de belastingen op arbeid veel schadelijker voor onze economie dan die op diesel. 
Als er dan toch ruimte zou zijn om de belastingen te verlagen, kan de regering maar best focussen op de belasting op arbeid, en zeker op die voor de lage lonen. Zo’n verlaging zou onze economie veel meer opleveren dan een plat opportunistische verlaging van de belasting op diesel. 

Er valt in België zeker heel wat te zeggen voor protest tegen de zware belastingdruk. Na Frankrijk blijven we het zwaarst belaste land van Europa. Maar protesteer dan tegen de belastingdruk op arbeid, niet tegen die op diesel. En voer dan meteen ook actie voor stevige besparingen op de overheidsuitgaven, want dat is de enige realistische manier om die belastingverlagingen te financieren. 
In die context mag ook de politieke recuperatie iets minder hypocriet. Enerzijds pleiten voor lagere belastingen op diesel en elektriciteit, en anderzijds protesteren tegen besparingsinspanningen is gemakkelijk, maar onzinnig.

Bart Van Craeynest - Hoofdeconoom Voka - bart.van.craeynest@voka.be
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez