Skip to main content

Geld om te groeien

  • 31/05/2017

Groeikapitaal (private equity) heeft heel wat opportuniteiten om zich in België voluit te ontwikkelen. Dankzij private equity kunnen bedrijven doorgroeien naar een hoger niveau. Maar onze groeikapitaalmarkt is nog onvoldoende ontwikkeld. We profiteren onvoldoende van de voordelen die groeikapitaalfinanciering biedt, voor ondernemers én voor investeerders. In de nieuwste Voka Paper ‘Geld om te groeien – Turbo naar de top’ formuleren we concrete voorstellen om daar verandering in te brengen.

Het totaal vermogen beschikbaar voor groeikapitaalfinanciering is in België veel te klein.

  • Op een gegeven moment kunnen de banken de stijgende financieringsbehoeften niet meer volgen.
  • De financieringsfondsen zijn te klein en de ondernemingen krijgen per ronde te weinig middelen.
  • Ondernemingen moeten bereid zijn hun kapitaal open te stellen voor externe financiers.

Om te groeien doen ondernemingen in belangrijke mate een beroep op interne financiering en op diverse vormen van bankfinanciering. Zeker voor kmo’s en midcaps vormen banken traditioneel een voorname bron van financiering. Op een gegeven moment kunnen de banken de stijgende financieringsbehoeften niet meer volgen. Ambitieuze ondernemingen zullen dan op zoek moeten naar alternatieve, aanvullende financieringsbronnen en naar andere, externe financiers.

Heel wat ‘nieuwe’ externe financieringskanalen vinden hun oorsprong in de VS en zijn nu naar hier overgewaaid. Ook groeikapitaal of private equity (PE) is daar een voorbeeld van. Groeikapitaal biedt heel wat mogelijkheden want de PE-verschaffers verstrekken extern kapitaal aan niet-beursgenoteerde bedrijven doorheen verschillende levensfasen. Het vormt dus een perfecte financieringsbron voor zij die willen doorgroeien. Private equity omvat trouwens zowel groeikapitaal in enge zin (venture capital) voor de financiering van bedrijven in de eerste levensfasen, als groeikapitaal voor de latere fasen, voor (door)groei en expansie en voor overnames (buy-out).

Door de opkomst van business angels, crowdfunding, een reeks overheidsinitiatieven zoals de win-winlening, taks shelters, … is er nu in België een ruim aanbod voor handen, specifiek gericht op starters. De ontwikkeling van de groeikapitaalmarkt hinkt echter achterop, zeker als we zien welke enorme boost die wereldwijd kent – vooral onder impuls van de Amerikaanse markt. Het totaal vermogen beschikbaar voor groeikapitaalfinanciering is in België veel te klein. Door een extra deel van de middelen op spaardeposito’s bij de banken en van het institutioneel vermogen te mobiliseren richting groeikapitaal zou een veel grotere groep lokale bedrijven voor hun financiering terecht kunnen bij lokale groeikapitaalfondsen.

Niet alleen is het volume te beperkt, ook de financieringsfondsen zijn te klein en de ondernemingen krijgen per ronde te weinig middelen. Door grotere fondsen te vormen kunnen ook grotere deals gerealiseerd worden. Dan moeten ondernemingen met een financieringsbehoefte niet meer op zoek naar verschillende financiers, krijgen ze hun financiering in minder rondes bijeen, en gaan ze ook minder snel buitenlandse (Amerikaanse en Britse) financiers aanspreken. Grotere fondsen werken zelf ook efficiënter en kunnen risico’s ruimer spreiden.

Maar ook langs de kant van de ondernemingen zelf is er werk aan de winkel. Zo moeten ze zich beter informeren over het potentieel dat private equity biedt en moeten ze bereid zijn hun kapitaal open te stellen voor dergelijke financiers. Die brengen immers naast extra funding ook kennis en ervaring in. Bovendien kunnen met allerlei juridische constructies de eigendomsrechten van de initiële aandeelhouders beschermd worden.

 

Lees meer in de Voka Paper "Geld om te groeien"

Voka Paper Geld om te groeien

 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd