Skip to main content
  • Nieuws
  • Geen uitstel voor omgevingsvergunning

Geen uitstel voor omgevingsvergunning

  • 01/02/2017

Ondanks opstekende geruchten dat de start van de langverwachte omgevingsvergunning uitgesteld zou worden, bevestigde de Vlaamse regering begin dit jaar dat het nieuwe systeem - zoals voorzien - op 23 februari 2017 van start kan gaan. Hierover heerste de afgelopen weken verwarring omdat meerdere Vlaamse steden en gemeenten niet klaar zouden zijn om de omgevingsvergunning digitaal af te handelen.

Vergunningen verleend vanaf 23 februari 2017 zullen in principe overal in Vlaanderen gelden voor onbeperkte duur, of een gemeente nu uitstel kreeg of niet.

 

  • Gemeenten kunnen uitstel bekomen tot 1 juni 2017 om de omgevingsvergunning digitaal af te handelen
  • Op provinciaal en gewestelijk niveau zal het digitale omgevingsloket sowieso op 23 februari 2017 van start gaan
  • Voka heeft altijd gepleit om gedurende een overgangsperiode ook de analoge indiening nog te aanvaarden

 

Om tegemoet te komen aan deze bezorgdheid heeft het Vlaams Parlement op 25 januari 2017 een uitzonderingsmogelijkheid goedgekeurd waardoor gemeenten uitstel kunnen bekomen tot 1 juni 2017. Als gemeenten tijdig deze uitzondering aanvragen, kunnen zij tot dan in het oude systeem blijven. Dat betekent dat in deze gemeenten de oude procedure nog wordt toegepast met de ‘oude’, vertrouwde formulieren. Op provinciaal en gewestelijk niveau zal het digitale omgevingsloket sowieso op 23 februari 2017 van start gaan en geldt de nieuwe procedure met gebruik van de nieuwe formulieren. Vergunningen verleend vanaf 23 februari 2017 zullen in principe ook overal in Vlaanderen gelden voor onbeperkte duur, of een gemeente nu uitstel kreeg of niet.

 

Er zijn de jongste jaren maar weinig initiatieven tot digitalisering zonder problemen verlopen. Het startschot wordt dikwijls uitgesteld en eens van start, blijkt het systeem te lijden aan allerlei kinderziektes. Dat laatste zal bij het digitaal omgevingsloket niet anders zijn. Daarom heeft Voka altijd gepleit om gedurende een overgangsperiode ook de analoge indiening nog te aanvaarden. Dat neemt niet weg dat je anno 2017 mag verwachten dat een ontwikkelde regio als Vlaanderen in staat moet zijn om vergunningsaanvragen digitaal af te handelen. Voka is dus zeker vragende partij. Maar als de geruchten kloppen, zijn niet alle gemeenten vandaag klaar om binnenkort van start te gaan met het digitale loket. In die optiek is het verstandig dat een tussentijdse regeling werd voorzien waarbij steden en gemeenten een uitstel kunnen vragen aan de minister om pas op 1 juni 2017 te starten met het digitale loket. In dat geval mogen deze gemeenten gedurende zo’n drie maanden nog de oude (analoge) procedure toepassen. Op Vlaams en provinciaal niveau is zo’n uitstel niet mogelijk. Daar zal men zeker klaar moeten zijn tegen 23 februari 2017. Daar waar het digitale omgevingsloket wordt aangeboden, zullen professionelen (studiebureaus, architecten) verplicht hun aanvraag digitaal moeten indienen. Particulieren kunnen altijd voor de analoge indiening kiezen. Wanneer het een bouwaanvraag betreft met medewerking van een architect, zal ook in de gemeenten die een uitstel kregen tot 1 juni, de aanvraag digitaal ingediend moeten worden, met gebruik van het digitale bouwloket.

 

Dat overal in Vlaanderen vanaf 23 februari 2017 onverkort het principe van de vergunning van onbeperkte duur wordt ingevoerd, vindt Voka niet meer dan billijk. Vele bedrijven stelden immers de voorbije maanden hun aanvraag uit zodat ze na 23 februari 2017 meteen konden genieten van een ‘permanente’ omgevingsvergunning.

 

Het is nu de komende weken afwachten hoeveel gemeenten uitstel aan de minister gaan vragen om pas tegen 1 juni 2017 te moeten starten met het digitale omgevingsloket. Als gemeenten twijfelen of ze tijdig klaar zullen zijn, pleit Voka er alvast voor dat zij gebruik maken van de aangeboden uitzonderingsmogelijkheid.

 
Steven Betz - Ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be

 

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant