Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Geen stadsboulevard A12 zonder alternatieven

Geen stadsboulevard A12 zonder alternatieven

  • 30/11/2021

Voka Metropolitan betreurt Brusselse soloslim

Het Brusselse gewest zet door met de omvorming van de A12 in een stadsboulevard, waarbij rijstroken worden geschrapt. Voka Metropolitan betreurt dat deze omvorming plaatsvindt zonder overleg met Vlaanderen. Van de reeds vele jaren beloofde overstapparkings aan de A12 en op parking C lijkt geen sprake meer. Het is ook nog wachten op de geplande sneltram langsheen de A12. Zonder die ingrepen zal de stadsboulevard de files verder verhogen, waardoor bedrijven en pendelaars Brussel zullen mijden.

Het Brussels gewest heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het project Parkway 21, de herstructurering van de R21 in Laken/Neder-over-Heembeek door de A12-autosnelweg om te vormen tot stadsboulevard. Deze baan wordt smaller en trager. Stadinwaarts gaat het aantal rijstroken van drie naar één.

Voka Metropolitan betreurt ten zeerste dat het Brusselse gewest éénzijdig doorgaat met deze ingrepen, terwijl er een overleg loopt over de werken aan de ring met nieuwe aansluitingscomplexen voor de A12 en parking C.  Vlaanderen en Brussel moeten samen zorgen voor een aanpak van de mobiliteitsstromen tussen Brussel en de brede rand. Het soloslim van het Brussels gewest is geen goed nabuurschap. Waar blijft het reeds lang aangekondigde globale mobiliteitsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen?

Essentiële elementen daarbij zijn volgens Voka Metropolitan:

  • een verbeterde doorstroming op de ring door de nodige aanpassingen, onder meer aan de aansluitingscomplexen
  • overstapparkings waar automobilisten vlot kunnen overstappen op het openbaar vervoer
  • fietssnelwegen die vanuit Vlaanderen een goede aansluiting vinden met Brussel
  • beter openbaar vervoer tussen de rand en Brussel, onder meer met de sneltram langs de A12
  • afspraken inzake taxivervoer tussen Brussel en Vlaanderen

“Zonder geïntegreerde aanpak en maatregelen die de modal shift faciliteren, dreigt de complete stilstand in de Brusselse rand.”

Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan

“Een vernauwing van de toegang tot Brussel door de omvorming tot stadsboulevards zonder andere ingrepen gericht op een betere verkeersdoorstroming, zal de filelast verder doen toenemen. De combinatie van werken aan de ring en de omvorming van toegangswegen tot stadsboulevards dient samen te worden bekeken. Zonder geïntegreerde aanpak en maatregelen die de modal shift faciliteren, dreigt de complete stilstand in de Brusselse rand”, zegt Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan.

Contactpersoon