Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Geen pauzeknop voor staatshervorming

Geen pauzeknop voor staatshervorming

  • 10/07/2023

Op de Vlaamse feestdag komt zonder uitzondering de vraag: hoe zorgen we voor een efficiënter overheidsapparaat? Voor Voka is er één belangrijke toetssteen: is de overheid vandaag in staat om de randvoorwaarden te creëren voor nieuwe welvaartscreatie? Het antwoord: ruim onvoldoende. Daarom mag niet worden geaarzeld om de staatsstructuur en het overheidsapparaat verder te verbouwen. Er kan geen sprake zijn van een pauzeknop voor een nieuwe staatshervorming. Maar het is even goed aan de Vlaamse regering om te bewijzen dat wat we zelf doen, we ook daadwerkelijk beter doen

Vlaanderen heeft alle troeven om dé Europese topregio te zijn. We hebben bakken talent, een strategisch goede ligging, excellente onderzoeksinstellingen en sterke bedrijven met een focus op innovatie. Maar de overheid, is niet van hetzelfde niveau. In tal van domeinen ontbreken de noodzakelijke hervormingen en dat nu al jarenlang. Als het kader om succesvol te ondernemen niet optimaal is, dan laten we kansen liggen en missen we vooruitgang.

Het Vlaamse niveau worstelt met zijn imago. Waar vroeger Vlaanderen vertrouwen en aanzien genoot bij de burgers, is dat nu aan het eroderen. De Vlaamse regering werkt dan wel in de luwte verder aan de uitvoering van haar regeerakkoord, maar de verschillende crisissen binnen de regering deden het vertrouwen in de Vlaamse instellingen geen goed. Ook de Vlaamse overheid bezondigt zich aan overdreven regeldrift en mist focus op haar kerntaken. Het initiatief Flanders Technology & Innovation kan een katalysator zijn om het vertrouwen en de trots in het Vlaamse niveau terug te brengen. 

De federale hervormingen van de afgelopen jaren zijn ronduit weinig betekenend. Rond arbeidsmarkt, gezondheidszorg, pensioenen en fiscaliteit zijn de hervormingen veel te beperkt om ons land voor te bereiden op de toekomst. Noodzakelijke stappen worden afgeremd door ideologische verdeeldheid en maatregelen voor de versterking van de competitiviteit van ondernemingen blijven uit. De sterk verschillende zienswijze tussen de twee landsdelen en onder de verschillende partijen van de meerderheid leidt tot een paralyse. Echte doorbraken ontbreken. Het idee om bepaalde bevoegdheden anders in te kleuren in Vlaanderen dan in Wallonië staat dan wel in het regeerakkoord; het asymmetrisch beleid bleef tot op vandaag dode letter. 

Voka is ervan overtuigd dat Vlaanderen economisch en maatschappelijk wel nog tot grootse dingen in staat is. We moeten ons spiegelen aan de Scandinavische landen en aan Nederland en Duitsland. Dat zijn landen met een hogere welvaartsgraad en met minder armoede. De hervormingen die we nodig hebben om daar te geraken, blijken quasi niet meer mogelijk in het huidige België. 
Een nieuwe staatsstructuur in 2024 is dan ook wenselijk en noodzakelijk. De Vlaamse economie wil alle groeikansen grijpen, maar zit al te vaak opgesloten in een verouderd carcan. Als dit land in 2030 zijn tweehonderdjarig bestaan wil vieren, dan moeten beleidsmakers perspectief bieden op een beter functionerend land dat efficiënter en effectiever is en dichter bij de burger en de onderneming staat. Daarvoor zullen staatshervormingen noodzakelijk zijn. Denken we maar op het vlak van arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Nu de pauzeknop indrukken voor hervormingen van onze staat en overheid, kost ons welvaart. 

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen
 

Contactpersoon

AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel
Proximus