Skip to main content
  • Nieuws
  • Geen overhaaste opzegging van windmolenparkconcessies

Geen overhaaste opzegging van windmolenparkconcessies

  • 24/04/2017

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vreest dat een eventuele opzegging van de concessies voor de toekomstige windmolenparken op zee de Belgische engagementen voor groene energie in gevaar brengt en de groei van de Belgische offshore-industrie ernstig zal afremmen. Voka West-Vlaanderen roept de federale regering daarom op om niet overhaast tot een verbreking van de gemaakte overeenkomsten te beslissen, maar om samen met de sector te onderzoeken hoe de subsidiekosten voor de toekomstige parken kunnen worden gereduceerd. De Belgische offshore-industrie is immers een veelbelovende, innovatieve sector die kan bijdragen tot de noodzakelijke energietransitie aan een dalende kost.

De Belgische bedrijven actief in de offshore-industrie behoren tot de wereldtop en hebben de nodige kennis en technologie om te groeien. Het is een toekomstgerichte, uitdagende en innovatieve industrie. “Die positie dankt de sector in ruime mate aan haar thuismarkt”, benadrukt Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “De Belgische offshorewindindustrie was bij een van de eerste om in te zetten op die innovatieve technologie en exporteert nu reeds volop haar knowhow naar Europese en internationale projecten. Die evolutie moeten we zoveel als mogelijk blijven ondersteunen. Het verrast ons dan ook dat staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, de concessies voor de toekomstige parken wil opzeggen. Een dergelijke beslissing staat immers haaks op de plannen van de federale overheid om meer te investeren in grote werven voor mobiliteit, energie en digitale sector.” Ons land heeft ook nood aan een energietransitie. Niet alleen om de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare grenzen te houden, maar ook omdat ons productiepark (met kerncentrales) verouderd is en aan vervanging toe is en omwille van onze bevoorradingszekerheid.

“Voka is zich er wel van bewust dat de kostenefficiëntie van die transitie naar duurzame energie nauwgezet moet worden bewaakt. Dat is noodzakelijk voor alle afnemers. De Belgische overheid moet daarom doordachter werken inzake tenders, studies, timing, zodat men kostenbesparingen kan realiseren die finaal ten goede komen van de producent en de consument. Maar we moeten er ook op toezien dat we voldoende ontwikkelingskansen blijven behouden voor de Belgische windindustrie,” aldus nog Bert Mons. “Nu zomaar de draad doorknippen en gemaakte afspraken overboord gooien, kan niet. Dat wringt met alle rechtsbeginselen en is nefast voor het investeringsvertrouwen.”  

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept de federale regering daarom op om geen overhaaste beslissing te nemen en om samen met de sector te onderzoeken hoe de subsidiekosten voor de geplande parken kunnen worden gereduceerd. Nieuwe technologische evoluties zullen de kosten voor windenergie steeds lager maken. Dat biedt interessante perspectieven voor verdere grootschalige ontwikkeling van windenergie op zee, in België, Europa en de wereld.

Bart Vansevenant - stafmedewerker studiedienst - bart.vansevenant@voka.be