Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Geef Brusselse economie zuurstof met multimodaal investeringspakket

Geef Brusselse economie zuurstof met multimodaal investeringspakket

  • 12/05/2020

In volle coronacrisis nam het Brussels Gewest een aantal ingrijpende beslissingen rond mobiliteit, zoals de vervroegde sluiting van de Leopold II-tunnel en de aankondiging van 40 kilometer bijkomende fietspaden. Voka Metropolitan kan bepaalde tijdelijke ingrepen volgen maar dringt aan op een globaal, multimodaal investeringsplan voor de metropool, overlegd tussen Brussel en Vlaanderen.

“Gebruik de coronacrisis om versneld te investeren in een globale multimodale aanpak, in overleg met diverse spelers. Misbruik hem niet om éénzijdige maatregelen door te duwen die de bereikbaarheid van Brussel en zijn economische functie onder druk zetten. Door belangrijke verkeersaders dicht te knijpen, ontneem je de Brusselse economie broodnodige extra zuurstof”, aldus Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan.

“We vinden het op zich geen slecht plan om de komende weken of maanden, zolang corona nog volop woedt, gebruik te maken van de luwe verkeersperiode voor de werken aan de Leopold II-tunnel. Ook hebben we begrip voor de wens om meer ruimte vrij te maken voor fietsers en voetgangers in het centrum van onze hoofdstad, en de wil om de fietssnelwegen die er in Vlaanderen al zijn of op de planning staan door te trekken naar Brussel”, reageert Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan. “Maar we hebben drie belangrijke bekommernissen, en een oproep naar Brussel en Vlaanderen om samen voor een globale aanpak te gaan.”

Communiceren, monitoren en overleggen

“Ten eerste willen we, zeker voor de werken aan de Leopold II-tunnel, aandringen op een heldere communicatie naar pendelaars toe. Zij moeten informatie krijgen over alternatieve routes, het openbaar vervoersaanbod en mogelijke fietstrajecten. Momenteel verwijst het Brussels Gewest enkel naar de algemene info met betrekking tot de zomersluiting van de tunnels. Dat volstaat niet.”

Daarnaast roept Van Doren op om de verkeersdrukte te monitoren nu de economie geleidelijk aan opnieuw opgestart wordt. “Besef daarbij dat velen nu omwille van hygiëne de auto verkiezen boven openbaar vervoer – de Nationale Veiligheid raadt eigen vervoer bovendien ook aan – en dat de fiets voor grotere afstanden geen alternatief is. Wanneer blijkt dat files zich aandienen, zijn we voorstander om de werken aan de Leopold II-tunnel toch te herplannen en ook de (tijdelijke) fietsstroken te schrappen.”

Tot slot hamert Van Doren op het belang van overleg. “Het is belangrijk dat het Brussels Gewest niet overhaast eenzijdige maatregelen treft, maar in gesprek treedt met het bedrijfsleven, en ook met het Vlaams Gewest voor begeleidende maatregelen.”

Investeren in globale, multimodale aanpak

Voka Metropolitan erkent dat de huidige situatie mogelijkheden biedt om – mits overleg met diverse stakeholders – te investeren in mobiliteit, maar dringt tegelijkertijd aan om deze uitzonderlijke toestand op lange termijn niet te misbruiken om unilaterale ingrepen die de bereikbaarheid van Brussel als economisch centrum in gedrang brengen, snel door te duwen.

“Belangrijke verkeersaders vernauwen, zonder tegelijk alternatieven te verzekeren, gaat de heropstart van de economie in Brussel bemoeilijken. Investeer in een multimodale aanpak, met investeringen in diverse modi om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad te verbeteren”, aldus Van Doren. “Denk daarbij niet alleen aan fietssnelwegen, maar ook aan betere openbare vervoersverbindingen zoals Brabantnet of nieuwe Brusselse tram- of metrolijnen, een overstapparking aan de stadsrand, enz. Uiteraard is grondig overleg met Vlaanderen belangrijk in dergelijke dossiers.”

“Het Brusselse en Vlaamse gewest kunnen de relance post-corona een belangrijke impuls geven door samen versneld te investeren in een multimodale aanpak voor de mobiliteit in Brussels en de brede rand. Dit is een oproep naar zowel de Vlaamse als Brusselse regering. Er wordt al lang gesproken over een globaal mobiliteitsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel. Beide gewesten hebben elk hun projecten in de planning. Wel, tijd om nu spijkers met koppen te slaan, en te zorgen dat de plannen snel gerealiseerd worden.”

Over de getroffen mobiliteitsmaatregelen

De grote renovatiewerken aan de Brusselse Leopold II-tunnel zijn al een paar jaar aan de gang. Normaal gezien wordt de tunnel enkel ’s nachts afgesloten en is er pas in de zomermaanden een permanente sluiting voorzien. Door corona liggen de werkzaamheden de afgelopen weken echter stil en dus wil Mobiel Brussel, de Brusselse wegbeheerder, die achterstand inhalen. Maandag 27 april ging de tunnel dicht, tegen eind augustus zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.

Verder werd de Brusselse vijfhoek omgevormd tot een woonerf waar de snelheid beperkt is tot 20 km/u en voetgangers en fietsers voorrang krijgen op voertuigen, en besliste het Brussels Gewest om 40 kilometer bijkomen fietspad te voorzien, met als blikvanger een extra fietsstrook in de Wetstraat en de Keizer Karellaan. Deze beslissing kadert in het plan van de Brusselse regering om het fietsen in en rond de hoofdstad sterk te promoten tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen.

 

Over Voka Metropolitan

Voka Metropolitan verleent haar leden toegang tot de internationale gemeenschap, de Europese instellingen en het internationale bedrijfsleven in de Brusselse metropool. Ze stimuleren de samenwerking tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de Brusselse metropool te verzekeren, de bedrijven ruimte te geven en talent te mobiliseren.

Voka Metropolitan Logo

Contactpersoon