Skip to main content
Map

Gedeelde groei is gezonde groei

  • 21/09/2020

Een preformateur in quarantaine maakt dat wanneer u dit leest er zo goed als zeker geen nieuwe federale regering zal zijn tegen 17 september. Nu, na 473 dagen zal het niet meer aankomen op een paar dagen, weken… Welke bonte coalitie er ook gevormd wordt, Voka zal elk akkoord beoordelen op basis van zijn inhoud. Meer hierover dus in een van de volgende Standpunten. Nu, na 473 dagen zal het niet meer aankomen op een paar dagen, weken… Welke bonte coalitie er ook gevormd wordt, Voka zal elk akkoord beoordelen op basis van zijn inhoud. Meer hierover dus in een van de volgende Standpunten.

“Gedeelde groei is gezonde groei”, wordt de baseline van het Voka Plan “Samen Groeien” dat afgelopen maandag werd voorgesteld. De trouwe lezer zal opmerken dat Voka vzw zich dus liet inspireren door de naam die wij als Voka West-Vlaanderen in 2017 aan ons strategisch plan gaven.

We hebben vandaag de unieke kans om Vlaanderen klaar te maken voor de komende decennia. Het momentum is er. De coronacrisis toont aan dat we vaak meer kunnen dan we denken, maar legt ook onze zwakke punten bloot. Laat ons die ombuigen tot nieuwe kansen en niet alleen inzetten op relance maar vooral ook op transformatie naar een beter Vlaanderen voor iedereen, met een nieuw sociaal-economisch pact.

Het plan is een uitnodiging van Voka tot dialoog om zo samen tot een nieuw pact te komen. De inhoud is gebaseerd op feiten en cijfers en aangevuld met expertinterviews en buitenlandse casestudies. Groei staat centraal. Een groei van 2% is ambitieus, maar haalbaar. Het moet gezonde en gedeelde groei zijn, die iedereen ten goede komt. Zo gaan we samen vooruit. Waarvoor? Voor welvaart: groei laat bedrijven toe om te investeren en tewerkstelling te creëren. Een groei van 2% kan onze welvaart tegen 2030 weer op het precorona-traject brengen. We kunnen die 2% groei halen door onder meer 250.000 extra mensen aan het werk te helpen en de productiviteit per werkende te verhogen. Voor welzijn: gezonde en gedeelde groei leidt tot een hogere levensverwachting: een hoger inkomen geeft toegang tot gezonde voeding, huisvesting, zorg en andere zaken die aan de basis liggen van een hogere levensverwachting en een betere gezondheid. Voor iedereen: zonder groei komt er geen extra geld vrij om te herverdelen. Gezonde en gedeelde groei biedt zuurstof en kansen voor iedereen door de gecreëerde welvaart, waarbij we resoluut kiezen voor meer inclusiviteit in de samenleving.

“Laat ons niet alleen inzetten op relance, maar vooral ook op transformatie naar een beter Vlaanderen voor iedereen, met een nieuw sociaal-economisch pact.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder

We gaan in dialoog met iedereen die het goed voor heeft met Vlaanderen en ons land om te kijken hoe we die gezonde en gedeelde groei samen kunnen waarmaken. We roepen daarom iedereen op om van zich te laten horen op www.plansamengroeien.be, zodat we de ideeën om onze regio duurzaam, gezond en digitaal te laten groeien, kunnen bundelen en samen uitwerken.

We verwachten daarbij uiteraard dat ook de politiek haar duit in het zakje doet via een echte doorstart van de Vlaamse regering en eindelijk een opstart van een sterke federale regering.

Samen kunnen we vaak veel meer dan we zelf denken en zo helpen we (West-)Vlaanderen en ons land duurzamer, gezonder en digitaler te groeien.

WWW.PLANSAMENGROEIEN.BE

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag