Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Gangmaker 1 in de digitale revolutie: artificiële intelligentie & machine learning

Gangmaker 1 in de digitale revolutie: artificiële intelligentie & machine learning

  • 22/02/2022

Ontdek één van de huidige drie gangmakers in de digitale revolutie. Vastgoedspeler March wendt AI aan om revolutie in sector te ontketenen.

foto

Recent toonden cijfers van technologisch kenniscentrum Sirris aan dat Gent de stad bij uitstek is op vlak van artificiële intelligentie (AI) in België. Van alle 775 start- en scale-ups actief in AI, telt de Arteveldestad er het meest. Ook wereldwijd kent de technologie een stevige opmars. Daarmee krijgt de zinspreuk dat data de nieuwe olie is nog meer bijklank. De Gentse scale-up ML6 surft mee op die trend en ondersteunt bedrijven die willen groeien met behulp van machine learning (ML). Het hielp onder meer March in de omschakeling van puur vastgoedbedrijf naar proptechspeler, of hoe de organisatie technologie slim aanwendt in hun businessmodel. 

Revolutie in open data

“Machine learning was lang een soort academisch speeltje”, begint Jan Van Looy, project manager bij ML6. “Het is pas relatief recent dat de meerwaarde duidelijk werd wanneer men bepaalde zaken kon detecteren en voorspellen, iets wat tot dan niet mogelijk was. En dat is net de sterkte van machine learning. Je zal niet langer als mens het probleem proberen te begrijpen om tot conclusies te komen. Daar zorgt de technologie voor met een algoritme dat op vandaag wel miljarden parameters kan bevatten en patronen ontdekt. Denk maar aan Netflix, die aanbevelingen doet op basis van kijkgeschiedenis of wanneer en hoelang je naar een serie of film kijkt.”

Je klant beter begrijpen en ondersteunen op basis van data. Die overtuiging dreef Philippe Meire van March om AI in te schakelen met ML6 als partner. “De voorbije tien jaar was ik actief in het bedrijfsvastgoed vanuit verschillende hoeken. Ik constateerde dat het reactieve proces waarop transacties tot stand komen, de laatste 200 jaar niet echt veranderd zijn. Het is altijd een aanbieder en een afnemer die rond de tafel zitten waarbij een vastgoedmakelaar het geheel faciliteert. Eenmaal je accepteert dat de menselijke factor fundamenteel is maar er tegelijk slechts een beperkt aantal transacties per dag mogelijk zijn, begonnen we na te denken hoe we bijhorende tijdrovende taken konden automatiseren.”

(lees verder onder de foto)

foto
Philippe Meire & Inez Van Laer, March

 

“Het speelde gelukkig in ons voordeel dat er sinds het vorige decennium in de vastgoedwereld een enorme golf aan open data op gang is getrokken”, gaat Philippe verder. “Vijftien jaar geleden moest je bijvoorbeeld voor elk perceel naar een stadsdienst om kaarten te raadplegen terwijl men nu onder meer met zogenaamde Lidar-technologie een digital twin van de wereld kan bouwen waar je alles op kan zien, van bushokjes tot hoe het landschap er enkele eeuwen voordien uitzag. Het zijn zulke elementen die er ons gaandeweg toe aangezet hebben om de shift te maken.”

Streepje voor

Het eerste vertrekpunt voor Philippe en zijn team was om vraag en aanbod slimmer op elkaar te laten aansluiten. “Momenteel is de vastgoedwereld nog heel reactief. Een leegstaand pand afficheer je met een bordje ‘te koop’ en je wacht tot er iemand passeert en contact opneemt. Het alternatief is dat je zelf begint te bellen in het wilde weg, maar de kans op succes is meestal erg laag. Een ervaren makelaar gaat een stapje verder en maakt een profiel op van welke bedrijven in aanmerking zouden komen. En het is precies dat proces dat we hebben geautomatiseerd. Het algoritme maakt een voorspelling van welk bedrijf de beste match zou zijn.”

“De ware kracht zit in het correct samenbrengen van kwalitatieve databronnen”, aldus Inez Van Laer, tech lead bij March. “Pas dan kan je conclusies trekken die steek houden want garbage in is garbage out. Vandaag stemmen we data uit acht verschillende bronnen op elkaar af. Binnenkort starten we met een apart team dat zich fulltime zal toeleggen om het model te blijven verbeteren en ook eigen data zal verzamelen en gebruiken.”

“Iedere dag wordt het model een stukje beter en de vruchten werpen zich duidelijk af. Vorig jaar steeg onze omzet tot boven 1 miljoen euro en daar heeft AI een groot aandeel in. Bovendien is het voor ons een strategische meerwaarde ten opzichte van andere vastgoedspelers. De technologie heeft een rechtstreekse link met ons businessmodel en dat maakt ons een uit de kluiten gewassen proptechbedrijf dat links en rechts toch over de tongen gaat in onze sector”, vertelt Philippe.

Nieuwe wegen inslaan

Is de kentering bij bedrijven richting AI nu dan helemaal ingezet? “Er kan nog veel geautomatiseerd worden, maar dat proces verloopt mondjesmaat. Traditioneel komen productiebedrijven aankloppen bij ML6 omdat je daar soms perfect één op één kan berekenen welke verbeteringen nog mogelijk zijn”, geeft Jan mee. “Maar tegenwoordig willen heel uiteenlopende sectoren AI inschakelen, tot zelfs de creatieve branche. Je zou denken dat dit een typisch voorbeeld is van een sector waarin het niet kan, maar je kan de technologie ook gebruiken om logo’s mee te ontwerpen bijvoorbeeld.”

(lees verder onder de foto)

foto
Jan Van Looy, ML6

 

“Het blijft wel zo dat in de dienstensector mensen per definitie centraal staan. Maar het gaat over hoe je ze efficiënter kan maken met behulp van kunstmatige intelligentie. Dan wordt het voor mij pas echt interessant”, vult Philippe aan. “De grens bepalen tussen wat een menselijk brein moet kunnen en waar je AI laat overnemen, is een belangrijke keuze. En vooral ook of de AI een impact heeft op jouw corebusiness. Grotere bedrijven gaan vaker randprocessen automatiseren. Maar kmo’s zijn soms wendbaarder en kunnen innoveren in het hart van hun onderneming waar de echte winst te halen is. Op die manier kan je concurrentie echt op snelheid pakken. En daar is nog veel laaghangend fruit te plukken”, zegt Jan fijntjes.

In de nabije toekomst wil March blijven inzetten op de technologie. “Op termijn willen we een marktkennisplatform worden dat draait op eigen en open data. Ook wij moeten durven nadenken over onze rol als makelaar én over waar de meerwaarde zit. De afgelopen twee jaar regende het berichten over de nakende dood van het fysieke kantoor. Niemand kan voorspellen of er wat van aan is, maar je erop voorbereiden is het minste wat je kan doen. Wie weet voeren we binnen een aantal jaar dit gesprek in een virtuele vergaderzaal met elk onze eigen bril op. Die omgevingen moeten ook gebouwd, verhuurd en betaald worden. En daar kunnen wij dan weer een rol in spelen.”

“Verder kan je voorspellingen beginnen maken over het gebruik van een ruimte. Zo voel je ook een shift aankomen in de retail- en kantorensector, waar het aanbod aan kantoren of winkels te groot is voor de huidige vraag. Maar er is dan wel weer te weinig ruimte in Vlaanderen in het algemeen. Dan kan je met accurate AI-modellen snel inspelen op juist ruimtegebruik en marktoptimalisaties uitvoeren, naast de voorschriften en regulering die van kracht zijn op dat moment uiteraard. Er zijn veel perspectieven en we mogen ons in de handen wrijven dat de absolute AI-top in Europa ons ondersteunt en zich maar op een luttele twee kilometer hiervandaan bevindt.”

Ben je op zoek naar manieren om meer te innoveren? Wil je digitalisering in al de domeinen van jouw bedrijf inbedden? Ontdek ‘Innoveren met Voka’.

Contactpersoon

Helena Vancampenhout

Arbeidsmarkt - Innovatie

Artikel uit publicatie