Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Franse presidentsverkiezingen: 3 ook voor ons relevante punten van Macron

Franse presidentsverkiezingen: 3 ook voor ons relevante punten van Macron

  • 22/04/2022

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Zeker de Franstalige partijen in ons land kijken fel naar onze zuiderburen. Wat zit er in het programma van Macron dat relevant is voor ondernemingen?

Arbeidsmarkt

Op het vlak van arbeidsmarkt stelde Macron tijdens zijn campagne een aantal belangrijke maatregelen voor. Zo blijft hij inzetten op de verhoging van de pensioensleeftijd, een heikel thema in Frankrijk. De bedoeling is om die de komende jaren te verhogen van 62 naar 65 jaar.

Daarnaast stelde hij voor om begunstigden van een specifieke bijstandsuitkering (de revenu de solidarité active), verder te activeren door hun 15 tot 20 uur per week te besteden aan werk of opleiding met het oog op verdere activering.
 
Deze voorstellen zijn zeker toe te juichen. Een sterke Franse arbeidsmarkt komt ook de Vlaamse economie ten goede. Ook het activeren van de arbeidsreserve zijn recepten die zeker van toepassing zijn voor onze arbeidsmarkt. 

Klimaat

Vijf jaar geleden kwam Macron op onder het moto ‘make our planet great again’. Ook nu zet hij verder in op die groene transitie en gaat zelf nog een stuk verder. In zijn campagne zinspeelde Macron op een grotere overheidsparticipatie in Franse energiebedrijven en beloofde dat hij in belangrijke sectoren zou investeren om de toekomstige onafhankelijkheid van Frankrijk te garanderen als hij zou worden herkozen.
 
Hij gaat hier zelf redelijk ver in. Zo is het de bedoeling om in de komende vijf jaar 100 procent Franse toeleveringsketens bouwen voor elektrische auto's, offshore windmolenparken en zonnepanelen. Zo moet Frankrijk de controle over verschillende aspecten van de energieketen terugwinnen, door de energieprijzen te reguleren maar ook door de controle over sommige energiebedrijven over te nemen. 
 
Verdere acties die onder zijn plannen vallen zijn de renovatie van 700.000 woningen per jaar, de verdere ontwikkeling van kern – en hernieuwbare energie en een gamma aan stimuleringsmaatrelen voor gezinnen en particulieren.  

Europa en strategische autonomie

Macron blijft een pro-Europese kandidaat, wat toe te juichen is. Hij noemde dit zelf een referendum voor of tegen Europa. Maar het is wel een EU op een Franse leest gestoeld, met een sterke rol voor een geestekind van Macron zelf: de strategische autonomie van de Europese Unie. 
 
De coronacrisis en Oekraïnecrisis hebben hem alleen maar in deze overtuiging gesterkt. In dat opzicht roept hij op om de industriële productie terug naar de EU te brengen omdat de toeleveringsketens te onvoorspelbaar zijn geworden, zeker in het licht van geopolitieke en macro-economische deglobaliseringsspanningen.  
 
Critici wijzen er op dat dit strategische autonomie kader een vorm van Franse interventionisme is dat eerder een manier is om de plaatselijke industrie af te schermen van de mondiale concurrentie. Het staat in het licht van de ontwikkelingen buiten kijf dat er nood is aan het kritisch bekijken van hoe de globale wereldeconomie aan het veranderen is, zeker in het licht van een aantal belangrijke grondstoffen. 
 
Maar de slinger mag ook niet te ver doorslaan, vandaar ondersteunt Voka dan ook eerder het concept van de open strategische autonomie – met een klemtoon op ‘open’. Ook de extra-Europese export is van uitzonderlijk belang voor een open economie als de Vlaamse. 
 
 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel