Skip to main content

Frankrijk is niet het voorbeeld

  • 19/11/2018

Deze week was de Franse president Emmanuel Macron op staatsbezoek in ons land. Dat is een goed moment om even stil te staan bij de economische keuzes en de resultaten daarvan in onze buurlanden. Wat blijkt? Het Franse model komt niet goed uit zo’n vergelijking. En het Belgische model leunt daar al te vaak bij aan.

  • Frankrijk blijft kampen met een structureel hoge werkloosheidsgraad (9,3%).
  • De Franse overheid flirt met 100% overheidsschuld.
  • Frankrijk is Europees kampioen totale belastingdruk met 46% van het bbp.
  • Frankrijk mag dan misschien geen voorbeeld zijn voor België, toch zijn goede relaties essentieel voor de export.

Werkloosheidsgraad

Als men gaat kijken naar de economische activiteit per inwoner scoort Duitsland het beste. Sinds er in 2004 de bekende Hartz-hervormingen beslist werden, groeide de economische activiteit per inwoner er gemiddeld met 1,4% per jaar. Dat is meer dan het dubbele groeitempo van de Franse economie (0,6%), wat resulteert in een gecumuleerd groeiverschil van 12% over de hele periode. Nederland (1,1%) en België (0,8%) hangen tussen beide in, waarbij Nederland eerder aanleunt bij Duitsland en België bij Frankrijk. 

Frankrijk is niet het voorbeeld - Werkloosheidsgraad

Dezelfde tendens komt ook terug in andere indicatoren zoals werkloosheid, overheidsschuld en de prestaties op internationale markten. Zo lag midden 2008 de werkloosheidsgraad zowel in Duitsland als in Frankrijk op 7,5%. Tien jaar later is de Duitse werkloosheidsgraad teruggevallen tot 3,4%, terwijl Frankrijk blijft kampen met een structureel hoge werkloosheidsgraad (9,3%).

Frankrijk is niet het voorbeeld - Overheidsschuld

Hetzelfde beeld blijkt uit de ontwikkeling van de overheidsschuld. Die bedroeg in 2007 in beide landen 65% van het bbp. Vandaag is dat in Duitsland 60%, terwijl de Franse overheid flirt met 100%. En het meest opvallend zijn misschien wel nog de uiteenlopende prestaties op de internationale markten. Sinds de invoering van de euro verloor Frankrijk de voeling met de wereldmarkt, terwijl Duitsland uitgroeide tot exportkampioen. 

Frankrijk is niet het voorbeeld - Internationale markt

Belastingdruk

Die opmerkelijk grote verschillen in economische prestaties hebben op z’n minst gedeeltelijk te maken andere beleidskeuzes. Het Franse model blijft er één van een uitgebreid sociaal vangnet gekoppeld aan hoge bescherming tegen ontslag en een relatief beperkt aantal bijdragenden.

Frankrijk is niet het voorbeeld - werkgelegenheid

Amper 27% van de hele Franse bevolking werkt in de private sector. België scoort nog slechter. In Duitsland is dat 36%. Dat weerspiegelt zich ook in de totale belastingdruk. Frankrijk is op dat vlak Europees kampioen met 46% van het bbp, op de voet gevolgd door België met 44%. De Duitse belastingdruk ligt met 39% gevoelig lager. 

Frankrijk is niet het voorbeeld - belastingontvangsten

 “Met 14,9% van de Belgische uitvoer blijft Frankrijk een van onze belangrijkste afzetmarkten.”

Goede relaties met Frankrijk zijn uiteraard essentieel. Met 14,9% van de Belgische uitvoer blijft Frankrijk een van onze belangrijkste afzetmarkten, naast Duitsland waar 16,7% van onze uitvoer naartoe gaat. En met het aangekondigde vertrek van Merkel zal Macron allicht de komende jaren een nog prominentere rol spelen in Europa. Toch kan daarbij best niet vergeten worden dat het Franse model niet het beste voorbeeld is voor België, ook al nam president Macron de jongste jaren al initiatieven om dat model bij te sturen.

Bart Van Craeynest - Hoofdeconoom Voka - bart.van.craeynest@voka.be
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez