Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Frank Vliegen: “ Meer dan ooit zetten we hard in op employer branding en interne opleiding”

Frank Vliegen: “ Meer dan ooit zetten we hard in op employer branding en interne opleiding”

  • 30/05/2022

In 2014 startte Luc Jeurissen samen met Kristof Tilkin het uitzendkantoor Trixxo Jobs op. Vier jaar later kwam Frank Vliegen aan boord als CEO. Zijn ruime ervaring in de uitzendsector kwam en komt zeer goed van pas om van het familiebedrijf een toonaangevende speler in de sector te maken. Hoe kijkt Frank terug op het voorbije jaar? En wat zijn volgens hem de belangrijkste uitdagingen en opportuniteiten?

Frank Vliegen

De sterkste groeier in uitzendmarkt

“Vandaag worden we in de uit-zendsector met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Toch liggen we op schema om ons strategische groeiplan te realiseren”, geeft Frank aan. “Toen ik in 2018 als CEO aan boord kwam, telde Trixxo Jobs 13 kantoren en 30 medewerkers. Vandaag zijn dat circa 250 personeelsleden, gespreid over 40 kantoren in ons land. Tegen 2025 gaan we voor een omzet van 210 miljoen euro, onder meer door te blijven investeren in organische groei. Ook in Nederland – met momenteel 12 kantoren – is nog heel wat groei mogelijk. Hier willen we in 2025 zo’n 250 miljoen euro omzet draaien, wat ons totaal voor België en Nederland samen op 460 miljoen euro brengt. En ook in Duitsland zien we fantastische opportuniteiten.”

Beperkte impact coronacrisis

De  coronapandemie  –  die  ook  in 2021 nog hevig woedde – had uiteraard een  impact  op  Trixxo  Jobs,  al  viel  de  impact  volgens  Frank mee: “In 2020 incasseerde de uitzendmarkt een klap van 20 procent. Wij realiseerden echter een organische groei van 20 procent. Vorig jaar haalden we zelfs 45 procent groei. Ik ben erg trots op al mijn medewerkers, die tijdens deze moeilijke periode een enorme drive en weerbaarheid toonden. Onze klanten apprecieerden  die  aanpak  heel  erg.  Als kers op de taart sleepten we recent – voor de tweede keer op rij  –  de  ambassadeurstitel  van  Trends Gazelle bij de Limburgse grote  bedrijven  in  de  wacht  en  behaalden we brons op nationaal niveau!” 

Blijven werken aan duurzame relaties

“Binnen 3 jaar tot de top 10 van de  uitzendkantoren  behoren,  dat is ons doel”, zegt Frank. “We zijn een echte groeiorganisatie, al  moeten  we voldoende  aandacht  schenken  aan  eventuele  groeipijnen. In ons uitgebreide kantorennetwerk ‒  met  sinds  maart ook een eerste kantoor in Wallonië – ligt de focus op een uitmuntende  klantenbeleving,  persoonlijk contact en professionele groei. Ondanks de doorbraak van het hybride werken, dat zeker een meerwaarde heeft, blijven we maximaal inzetten op fysiek contact tussen collega’s en met klanten en kandidaten. Zo behouden we een sterke en duurzame band, met ook veel aandacht voor informele contacten.”  

"Het voorbije jaar toonden onze medewerkers een enorme drive en weerbaarheid. Daar ben ik erg trots op!"

De kracht van interne begeleiding en opleiding

Waar  binnen  Trixxo  Jobs  ook  volop werk van gemaakt wordt, zijn  interne opleidingstrajecten  voor  medewerkers.  Frank  legt  uit  waarom:  “Zoals mijn  collega-ondernemers  in  dit  Jaar verslag aangeven, loopt ook bij ons de zoektocht naar nieuw talent niet van een leien dakje. In het aanwervingsproces geloof ik heel sterk in de kracht van culturele  fit,  de juiste  attitude  en  de  handen  uit  de  mouwen  willen steken. We zoeken mensen met een goede mix van sociale en commerciële vaardigheden, die empathie en actief luisteren combineren met kort op de bal spelen in klantendossiers.” “Via onze eigen business school zetten we met Trixxo Jobs hard in op interne opleiding en training, om zo onze medewerkers gemotiveerd,  productief  én  gelukkig  te  houden.  En  omdat  rekrutering bij de naamsbekendheid  begint, investeren we ook volop in employer branding. De Trixxo Arena  en  een  samenwerkingsovereenkomst met Nina Derwael passen perfect in dit plaatje...”

Voka begeleidt en inspireert

Niet enkel de Trixxo-medewerkers spijkeren hun kennis en vaardigheden voortdurend bij. Ook Frank zelf heeft als CEO vaak nood aan nieuwe inzichten en inspirerende ideeën. “De netwerkactiviteiten en opleidingen van Voka zijn hiervoor ideaal”, bevestigt hij. “Real Leaders, CEO Forum 100x100,... ik kijk er steeds naar uit om collega ondernemers uit onze provincie te ontmoeten, zodat we in een professioneel en aangenaam kader van  gedachten  kunnen  wisselen over de uitdagende en boeiende tijden waarin we leven en  werken.  Ook  het  komende  jaar staat de deelname aan Voka-events op de agenda!”

Artikel uit publicatie