Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Frank Vandenbroucke beantwoordt dé 5 hamvragen van ondernemers over de gezondheidscrisis

Frank Vandenbroucke beantwoordt dé 5 hamvragen van ondernemers over de gezondheidscrisis

  • 28/01/2021

Nooit waren alle ogen zó op Frank Vandenbroucke gericht als tijdens deze gezondheidscrisis, ook die van ondernemers. In een interview met Voka beantwoordt onze minister van Volksgezondheid dé vijf hamvragen van ondernemingen over de aanpak van de pandemie op dit moment. "Er kan in de vaccinatiecampagne zeker een rol weggelegd zijn voor de bedrijfsartsen."

1. Hoe waarschijnlijk is het dat we een derde golf zullen doormaken?

"We doen er alles aan om die derde golf te vermijden. De regeringen van ons land proberen daarom snel en gericht maatregelen te nemen op die plaatsen waar het virus vrij spel dreigt te krijgen. Na het tijdelijke verbod op toeristische reizen, werden daarom eerder deze week bijkomende maatregelen genomen op vlak van ons onderwijs en de naschoolse activiteiten van jonge kinderen."

"Gerichte maatregelen zijn mogelijk dankzij de grote testcapaciteit en het bewakingssysteem dat speurt naar nieuwe mutaties op ons grondgebied. Testen, isoleren en tot slot zo snel mogelijk vaccineren, geven ons uitzicht op meer vrijheid."

Testen, isoleren en zo snel mogelijk vaccineren, geven ons uitzicht op meer vrijheid.

Frank Vandenbroucke

2. Kunnen sneltesten breder in bedrijven worden ingezet om de continuïteit te vrijwaren?

"Sneltesten kunnen volgens de huidige strategie ingezet worden binnen bedrijven als hierbij de procedures die Sciensano heeft opgesteld, gevolgd worden en er een duidelijk protocol vastgelegd wordt met de Task Force Testing & Tracing. Sneltesten kunnen dan gebruikt worden om op regelmatige tijdstippen de gezondheid van medewerkers van wie de aanwezigheid vereist is, te bewaken."

"Sneltesten kunnen echter niet gebruikt worden als instrument om een verplichte isolatie of quarantaine in te korten. Daarvoor moet de medewerker in een testcentrum een PCR-test ondergaan en het resultaat afwachten."

3. Kunnen de regeringen geen roadmap opstellen over wanneer beperkingen kunnen worden afgebouwd de komende maanden om zo een positief perspectief te geven?

"Hoewel ons land op dit moment, dankzij de volgehouden inspanningen van bedrijven en burgers, goede resultaten kan voorleggen in vergelijking met de buurlanden, zijn we helaas nog niet in een 'veilige haven'. Het aantal besmettingen en aantal ziekenhuisopnames ligt daarvoor nog véél te hoog. Onze ziekenhuizen zijn op dit moment nog altijd ontwricht, noodzakelijke zorg wordt nog altijd uitgesteld."

"Bovendien laat het gedrag van dit virus zich niet voorspellen. Het opduiken van een aantal meer besmettelijke buitenlandse varianten bewijst dat we voortdurend wendbaar en vooral waakzaam moeten blijven. Kort op de bal spelen, is wat we moeten doen en nu ook doen."

"Dankzij het vaccin en dankzij de inspanningen die we allemaal samen leveren, zien we de top van de berg liggen. Dat biedt houvast en het perspectief dat we nodig hebben om dit vol te houden. Maar de weg ernaartoe ligt nog vol haarspeldbochten."

 

Op het moment dat we de algemene bevolking jonger dan 65 jaar zullen vaccineren, kan er zeker een rol weggelegd zijn voor de bedrijfsartsen.

Frank Vandenbroucke

4. Moeten we de vaccinatiestrategie niet aanpassen als er vaccins zijn die de transmissie van het virus blokkeren en dan eerst voor de actieve bevolking gaan?

"Voor de vaccinatiestrategie en de volgorde waarin doelgroepen gevaccineerd worden, kozen we om de meest kwetsbaren en het gezondheidspersoneel voorrang te geven. Dit om de druk op ons gezondheidssysteem zoveel mogelijk onder controle te houden."

"Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijke kennis over de mate waarin de verschillende vaccins de besmettelijkheid en de transmissie verlagen. Maar onze experten en de overheid volgen de wetenschappelijke evidentie op de voet en nieuwe inzichten zullen zeker gebruikt worden om onze strategie bij te sturen als dat kan. Opnieuw geldt ook hier: waakzaam en wendbaar blijven."

5. Welke rol kunnen bedrijven spelen in de vaccinatiecampagne? En zal een bedrijf zijn medewerkers zelf kunnen vaccineren?

"Op het moment dat de vaccinatiecampagne in de fase komt waarin we de algemene bevolking jonger dan 65 jaar zullen vaccineren, kan er zeker een rol weggelegd zijn voor de bedrijfsartsen. De Task Force Vaccinatie bepaalt hiervoor de mogelijkheden en voorwaarden en bekijkt een aantal vraagstukken rond de distributie en de correcte bewaring van de vaccins. Hiervoor moeten we natuurlijk eerst de nodige garantie hebben over de leveringen en over de vereiste bewaarmethode van die vaccins."

_______________________________________________________________________

Fotocredit: ID/ Christophe De Muynck

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd