Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • FOUTE LESSEN: 'We moeten veel meer investeren in de overheid'

FOUTE LESSEN: 'We moeten veel meer investeren in de overheid'

  • 28/02/2021

In sommige hoeken wordt de huidige crisis gezien als het bewijs dat we een sterke overheid nodig hebben, en dat we veel meer moeten investeren in die overheid. Hebben ze ergens een punt?

Dat we een sterke overheid nodig hebben, daar is al lang geen discussie meer over. De overheid speelt immers een cruciale rol op het vlak van onder meer veiligheid, rechtszekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en bij uitbreiding de hele welvaartsstaat.

Ons economisch systeem werkt best wanneer overheid en private spelers elkaar versterken. En zeker in crisisperiodes komt de rol van de overheid nog meer in de verf. Crisissen zijn één van de redenen waarom overheden bij wijze van spreken uitgevonden zijn. Dat is met de coronacrisis niet anders. 

België behoort al decennialang tot de landen waar het meeste geld vloeit naar de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg.

Bart Van Craeynest

Of dat ook betekent dat we veel meer moeten investeren in de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg is een heel andere vraag. We hebben immers al een sterk uitgebouwde overheid. België behoort al decennialang tot de landen waar het meeste geld vloeit naar de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg.

Onze totale overheidsuitgaven bedroegen in 2019 52,3% van het bbp. Die zouden dit jaar naar 62,6% springen en na de crisis bij ongewijzigd beleid stabiliseren rond 55% van het bbp. In euro’s van 2019 komt dat overeen met 260 miljard. Na Frankrijk en Finland zou België daarmee de derde hoogste overheidsuitgaven van Europa hebben.

Dat we met zo’n groot overheidsbeslag toch op tekorten aan essentieel beschermingsmateriaal botsen, is onaanvaardbaar, maar niet meteen een zaak van een gebrek aan middelen. Tegen die achtergrond zou de eerste vraag niet moeten zijn om meer geld, maar eerder of de huidige middelen correct ingezet worden. Er zijn talrijke indicaties dat dat laatste in België lang niet altijd het geval is.  

_________________________________________________________________________

Lees en bekijk hier nog meer foute lessen uit de coronacrisis.

grafiek 1
grafiek 2
grafiek 3
grafiek 4
grafiek 5

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom