Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • FOUTE LESSEN: 'We moeten kiezen tussen gezondheid en economie'

FOUTE LESSEN: 'We moeten kiezen tussen gezondheid en economie'

  • 28/02/2021

Al te vaak wordt in deze crisis uitgegaan van een soort tegenstelling tussen gezondheid en economie: ‘we moeten de gezondheidsmaatregelen afbouwen om de economie terug meer zuurstof te geven’. Hebben ze ergens een punt?

Die tegenstelling berust evenwel op een verkeerde inschatting van de feiten. De lessen uit de eerste golf illustreren duidelijk dat gezondheid en economie hand in hand gaan. En de belangrijkste les op economisch vlak is allicht dat de verspreiding van het virus, en de psychologische impact daarvan op de mensen, de bepalende factor is voor de economische schade, veel meer dan de maatregelen.

Economische lessen uit de eerste golf

De ervaringen uit de eerste golf tonen aan dat er geen tegenstelling is tussen gezondheid en economie. Vergelijkingen tussen Amerikaanse staten die op een verschillende manier omgingen met het virus tonen aan dat de eventuele lockdownmaatregelen niet de bepalende factor waren voor de economische schade.

Met de uitbraak van het virus vielen de gezinsbestedingen al fors terug voor die maatregelen ingingen, en ook het herstel van de bestedingen kwam op gang voor de maatregelen terug afgebouwd werden.

Bovendien was er in het verloop van die gezinsbestedingen weinig verschil tussen staten die vroeg in lockdown gingen en staten die dat pas later of zelfs helemaal niet deden. De psychologische impact van het virus op de consument blijkt dan ook belangrijker dan de maatregelen op zich. 

Ook de vergelijking tussen Zweden en Denemarken wijst in die richting: beide werden initieel op een gelijkaardige manier door het virus getroffen, maar reageerden heel verschillend. Denemarken pakte uit met strenge maatregelen, terwijl Zweden opviel met hun soepele aanpak. Toch was de economische schade in de eerste golf in beide landen zeer gelijkaardig. Het zijn dus niet zozeer de maatregelen, maar wel het virus zelf dat bepalend is voor de economische impact.

Verregaande implicaties

Dat betekent niet dat de maatregelen er op economisch vlak niet toe doen. Uiteraard hebben ze verregaande implicaties voor de betrokken bedrijven. Daarnaast blijkt ook de concrete uitwerking van de maatregelen heel relevant.

Zo toont een vergelijking van de economische impact van de eerste golf in België en Nederland aan dat het feit dat in België de bouw en de industrie initieel in een veel grotere mate stilgelegd werden dan in Nederland een belangrijk element is in het grote verschil in economische terugval in de eerste helft van het jaar in beide landen.

Ook de vaststelling de tweede lockdown er net als de eerste in slaagt om de coronacurves te keren, maar met veel minder economische schade, bevestigt dat de concrete uitwerking van de lockdownmaatregelen een belangrijke economische impact heeft. 

Conclusie

Ook voor de economie blijft de belangrijkste factor het onder controle brengen van het virus. Als het virus niet onder controle is, dan zal het voor onze economie weinig uitmaken of we snel versoepelen of niet. Dan zal de verspreiding van het virus toch terug toenemen, wat uiteindelijk onvermijdelijk naar extra economische schade leidt.

Zo’n aanhoudende jojo-beweging zou nefast zijn voor onze economie. En de schade daarvan zou vele malen groter zijn dan het eventuele voordeel van een te snelle of ondoordachte versoepeling op korte termijn.

In dat kader blijft de kortste weg naar een normalisering van de economische en de gezondheidssituatie een snelle uitrol van de vaccins

_______________________________________________________________________

Lees en bekijk hier nog meer foute lessen uit de coronacrisis.

grafiek 1
grafiek 2
grafiek 3

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice