Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • FOUTE LESSEN: 'We moeten de koopkracht van de mensen ondersteunen'

FOUTE LESSEN: 'We moeten de koopkracht van de mensen ondersteunen'

  • 28/02/2021

Zowel tijdens de acute fase van de crisis als met het oog op de relance duiken regelmatig voorstellen op om de koopkracht te ondersteunen. Hebben ze ergens een punt?

Die voorstellen steunen op een verkeerde inschatting van de crisis. Het Planbureau verwacht dat het gemiddeld beschikbaar inkomen, een indicator van de gemiddelde koopkracht, in 2020 amper zal afnemen (-0,3%).

Dat gemiddelde cijfer verbergt een zeer uiteenlopende impact voor verschillende groepen in de samenleving. Volgens enquêtes van de Nationale Bank geeft 71% van de Belgische gezinnen aan dat ze geen inkomensverlies ondervinden door de crisis. Voor nog eens 9% blijft het inkomensverlies beperkt tot minder dan 10%. Daartegenover staat dat 8% van de gezinnen meer dan 30% van hun inkomen verloren zien gaan. 

Het beleid moet inzetten op gerichte koopkrachtmaatregelen naar de beperktere groep kwetsbare gezinnen.

Bart Van Craeynest

Een grote meerderheid van de gezinnen is financieel niet of nauwelijks geraakt door de coronacrisis. Voor hen is er helemaal geen probleem van koopkracht, maar zorgen onder meer de coronamaatregelen en de vrees voor het virus er voor dat ze minder kunnen of willen uitgeven dan normaal. Dat vertaalde zich al in een spectaculaire stijging van het sparen van de gezinnen.

De koopkrachtproblemen zitten bij een beperkt deel van de gezinnen, veelal de meest kwetsbaren, die wel hard geraakt worden. Opnieuw volgens de Nationale Bank ondervindt 9% van de gezinnen een inkomensverlies van meer dan 10%, terwijl ze maar over een spaarbuffer beschikken voor maximaal drie maanden levensonderhoud.   

Verspilling

Het blijft politiek aanlokkelijk om uit te pakken met ideetjes om de koopkracht van de mensen breed te ondersteunen, maar dat komt grotendeels neer op verspilling. Tegen de achtergrond van de enorme budgettaire uitdagingen kunnen we ons dat soort verspilling niet veroorloven.

Het beleid moet inzetten op gerichte koopkrachtmaatregelen naar de beperktere groep kwetsbare gezinnen. Voor koopkrachtcadeautjes voor iedereen is er geen ruimte.

_______________________________________________________________________

Lees en bekijk hier nog meer foute lessen uit de coronacrisis.

grafiek 1
grafiek 2
grafiek 3

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel