Skip to main content
  • Nieuws
  • Flexibiliteit als een collectieve win-win

Flexibiliteit als een collectieve win-win

  • 22/02/2018

Is onze arbeidsmarkt te star en is dat een hindernis voor de werkzaamheid? We leggen 3 vragen voor aan Marc De Vos, algemeen directeur van denktank Itinera Institute. Voor De Vos is er onvoldoende visie rond het thema in ons land. "In België wordt flexibiliteit ten onrechte vereenzelvigd met het omzeilen van de klassieke job en het klassiek arbeidscontract. Ik zie niet veel visie."

1. Is er voMarc De Vosldoende flexibiliteit in ons land? 

"Er zijn verschillende dimensies van flexibiliteit: in het arbeidsstatuut, in de combinatie van werken en leven, in de arbeidstijd, in het loon, etc. België loopt zeker niet voorop in de flexibiliteit. De zwakte vandaag is, dat daarrond in ons land geen gedragen visie bestaat tussen de sociale partners." 

"Er zijn, op beleidsniveau, wel wat dingen in beweging: nachtarbeid, uitzendarbeid,... maar de concrete toepassing daarvan blijft nog een vraagteken. Die hangt af van overleg. Daarnaast heerst er tussen werkgevers en vakbonden vooral tegenstelling rond flexibiliteit. We moeten de flexibiliteit als een collectieve win-win zien."

2. Kan flexibiliteit helpen in de opstap naar meer jobs?

"Vanzelfsprekend. Flexibiliteit werkt drempelverlagend. In de nieuwe economie, met flexibele toegang, wordt het dan veel gemakkelijker om te participeren. Zonder dat ondernemingen meteen zware engagementen moeten aangaan. We ontdekken proefondervindelijk dat dit de poort naar de arbeidsmarkt faciliteert. Kijk naar de evolutie van uitzendarbeid."

"Maar flexibiliteit kan ook een 'gevangenis' zijn. Mensen die starten in een regime van dienstencheques, zie je zelden naar andere statuten evolueren. Er bestaat een gevaar in het aanzuigeffect, in het risico dat mensen terecht komen in een statuut dat te weinig perspectief biedt en waar ze ook nooit meer uit weg geraken."

3. Wat met flexibele verloning?

"Er kan in ons land al heel wat. Er zijn verschillende mechanismes om dat te organiseren, vraag dat maar aan de HR- en de payrollspecialisten in dit land. En het is eigenlijk iets vanzelfsprekend. We evolueren naar een kenniseconomie, en daarin wordt variabele verloning de norm."

Interesseert dit onderwerp u? Mark De Vos is één van de co-chairs tijdens de break-out sessies van het Vokacongres. Hij gaat tijdens het congres dieper in op het thema 'arbeidsmarkt in de stad'. Aan de hand van 3 cases zoekt hij uit hoe steden hun potentieel aan jong talent beter kunnen bereiken! Meer info: www.voka.be/vokacongres 

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez