Skip to main content
  • Nieuws
  • “Flexibility is the key to stability”.

“Flexibility is the key to stability”.

  • 16/12/2020
Flexibiliteit op de Belgische arbeidsmarkt kan een antwoord bieden op ...

Flexibiliteit op de Belgische arbeidsmarkt kan een antwoord bieden op de vergrijzings- en digitaliseringsuitdaging waarmee alle ondernemingen geconfronteerd worden, en kan helpen om onze welvaartstaat overeind te houden.

Voka West-Vlaanderen wil samen met haar structurele partner SD Worx ondernemingen helpen om de weg te vinden in het juridisch kluwen van de 19e eeuwse Belgische arbeidsreglementering en hen bewust maken van de verschillende reeds bestaande mogelijkheden om arbeid te flexibiliseren.

Daartoe moeten ondernemingen ook hun interne arbeidsorganisatie, starre rolverdelingen binnen de functieclassificaties en het klassieke loonbeleid herbekijken, en updaten naar de 21e eeuw. We moeten er bovendien voor zorgen dat er werk gemaakt wordt van werkbaarheid en wendbaarheid binnen organisaties. 

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies/Menselijk kapitaal