Skip to main content
  • Nieuws
  • FIT breekt samen met Voka een lans voor meer internationalisering, groei en welvaart

FIT breekt samen met Voka een lans voor meer internationalisering, groei en welvaart

  • 26/11/2021

Internationaliserend Vlaanderen een duw in de rug geven, dat doet Flanders Investment & Trade (FIT) niet alleen. Integendeel! Onder het motto ‘1+1=3’, laat het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen zich omringen door een stevige ploeg structurele partners. Zo ondertekende FIT op 25 november nieuwe samenwerkingsverbanden met maar liefst 21 organisaties, waaronder ook Voka. 

Het nieuwe partnerteam bundelt de krachten vanaf 1 januari 2022. De ambitie: samen groei stimuleren door de internationalisering van de Vlaamse economie te versnellen. Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon als Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, waren erbij voor de ondertekening van de partnerovereenkomsten in het Errerahuis in Brussel. 

21 partners, 1 strategie  

‘Vlaanderen Versnelt!’ vormt de ruggengraat van de nieuwe partnerschappen. Dat is de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die sinds 2016 door FIT wordt gecoördineerd en eerder dit jaar een update kreeg. Van 2022 tot 2026 zal FIT de geactualiseerde strategie verder uitvoeren samen met het nieuwe partnerteam. 
 
Tot de partners behoren onder meer sectorfederaties en clusters, maar ook bilaterale Kamers van Koophandel, ondernemersorganisaties, incubatoren enzovoort. Elk van hen spitst zich toe op essentiële thema’s voor de internationalisering van Vlaanderen: van handelsrelaties over ‘peer learning’ tot connecteren met buitenlandse innovatienetwerken. 
 
Inhoudelijk sluiten ze bovendien aan bij de strategische kerndomeinen van ‘Vlaanderen Versnelt!’. Dat zijn stuk voor stuk topecosystemen waarin Vlaanderen internationaal nog hogere toppen kan scheren: lifesciences & health, food, solution-driven engineering & technology, smart logistics en sustainable resources, materials & chemistry.
 
Dit zijn de 21 structurele partners van 2022 tot 2026

1.     Agoria, federatie voor de technologische industrie 
2.     BCECC, de Belgian-Chinese Economic & Commercial Council 
3.     BVA, de Belgian-Vietnamese Alliance
4.     BICCI, de Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry 
5.     De Blauwe Cluster, de Vlaamse speerpuntcluster voor de blauwe economie
6.     DSP Valley, clusterorganisatie voor slimme, digitale technologie 
7.     essenscia Vlaanderen, sectorfederatie voor chemie en lifesciences 
8.     Fedustria, beroepsvereniging voor de textiel-, hout- en meubelindustrie
9.     Fevia Vlaanderen, federatie voor de voedingsindustrie 
10. flanders.healthTech, de Vlaamse speerpuntcluster voor health-technologie 
11. flanders.bio, clusterorganisatie voor lifesciences 
12. FLEGA, de Vlaamse games-associatie 
13. Flux50, de Vlaamse speerpuntcluster voor energie
14. Medtech Flanders, clusterorganisatie voor medische technologie
15. SIM, de Vlaamse speerpuntcluster voor duurzame materialen 
16. The Beacon, bedrijfsnetwerk voor Internet of Things en artificiële intelligentie 
17. ondernemersorganisatie UNIZO Internationaal 
18. werkgeversorganisatie VKW Limburg 
19. VCKK, de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel 
20. VIL, de Vlaamse speerpuntcluster voor logistiek 
21. Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen
 
“Met deze 21 organisaties als structurele partners brengt Flanders Investment & Trade voor de volgende vijf jaar een ambitieus team bij elkaar”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Zo vloeien diverse kennis- en expertisedomeinen samen met een glashelder, gezamenlijk doel voor ogen: de Vlaamse economie en bedrijfswereld internationaal doen scoren voor meer economische groei, welvaart, veerkracht en jobs. Dat internationalisering een essentiële pijler is voor de socio-economische veerkracht van onze regio staat dan ook buiten kijf. Zowel de Vlaamse export als buitenlandse investeringen speelden de voorbije maanden immers een cruciale rol in de relance post-corona.” 
 

Complementaire win-win 

Het is niet de eerste keer dat FIT met een reeks strategische partners in zee gaat. Tussen 2017 en 2022 was dat ook het geval. “In het nieuwe partnerteam zitten dan ook enkele bekende gezichten die opnieuw van de partij zijn”, bevestigt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT. “Dat sterkt ons in de overtuiging dat deze partnerships een win-win zijn. Dat we als gelijkwaardige, complementaire partners zowel expertise als verantwoordelijkheid delen. Die unieke set-up belooft tussen 2022 en 2026 ongetwijfeld opnieuw vruchten af te werpen. Veel van de partners focussen bovendien op de onderzoeks- en technologische thema’s waar ook het Science & Technology-team van FIT zich op toespitst. Die synergie creëert extra kansen om innovatief Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten.” 
 
Bij de structurele partnerschappen hoort een jaarlijks totaalbudget van 1 miljoen euro. Daarmee kan FIT de komende vijf jaar de capaciteit van de partnerorganisaties helpen uitbreiden ter ondersteuning van de doelstellingen van ‘Vlaanderen Versnelt!’. Samen met FIT zetten de partners zo tal van acties op touw, zoals seminaries, missies en events. Ook ondersteunen ze initiatieven om kennis te delen en Vlaanderen over verschillende sectoren en expertisedomeinen heen te promoten als innovatieve (tech)regio in het buitenland. 
 

logo voka                FIT

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel