Skip to main content
  • Nieuws
  • Fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen

Fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse ondernemingen

  • 06/02/2018

U werkt al jaren met een leverancier van buiten de Europese Unie.  Goederen worden ingevoerd en u staat zelf in voor de invoerformaliteiten.  Om de beschikbaarheid van de goederen te optimaliseren, stelt de buitenlandse leverancier (bv. een Amerikaanse onderneming) voor om een voorraad goederen aan te houden in België zodat u vanuit deze voorraad kan beleverd worden.

Best handig ... Maar hoe moet dit btw-technisch aangepakt worden?

Er zijn verschillende mogelijheden, we zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

Een individueel btw-nummer aanvragen

  • Door een voorraad in België aan te leggen en vervolgens vanuit die voorraad te verkopen, stelt de buitenlandse leverancier belastbare handelingen in België, waarvoor hij zich in principe ook dient te registreren in België. Hij kan dit doen in eigen naam. Vermits hij evenwel niet gevestigd is in een lidstaat van de EU, zal hij verplicht zijn een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen.  Die vertegenwoordiger neemt alle btw-verplichtingen op zich en is ook mee aansprakelijk tegenover de btw-administratie.

Werken met een globaal btw-nummer

  • Een leverancier die zich liever niet registreert in België, kan ook overwegen om zich via een globaal btw-nummer te laten vertegenwoordigen. Een bepaalde onderneming, doorgaans uit de logistieke sector, biedt dan een globaal btw-nummer aan waar buitenlandse ondernemingen gebruik kunnen van maken.  
  • Via dit nummer kan de buitenlandse leverancier goederen invoeren en intracommunautair verkopen. Ook het aanhouden van een voorraad en leveringen aan btw -belastingplichtigen in België kan via dit nummer, weze het onder strikte voorwaarden.

Meer weten? Schrijf in voor ons btw-seminarie “Buitenlandse klanten vertegenwoordigen bij hun Belgische btw-verplichtingen”.
 

Hulp nodig?