Skip to main content
  • Nieuws
  • Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet realistisch en werkbaar blijven

Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet realistisch en werkbaar blijven

  • 04/05/2021

Het Vivaldi-compromis om de fiscale voordelen vanaf 2026 enkel voor zero-emissie wagens te behouden, krijgt verder vorm. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn plannen bekend gemaakt. Maar het voorstel dreigt de administratieve last en de factuur voor de werkgevers serieus te verhogen. Voldoende rechtszekerheid en een werkbare overgangsperiode zijn essentieel. 

Het uitdoofscenario van de fiscale voordelen van de bedrijfswagen begint vanaf 1 januari 2023. Vanaf aanslagjaar 2026 zal voor voertuigen die nieuw aangeschaft werden vanaf 2023 geleidelijk aan de fiscale aftrek worden afgebouwd om op nul te eindigen in 2028. Nieuwe wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026  zullen enkel nog aftrekbaar zijn indien ze geen CO2 uitstoten. De berekening van het belastbaar voordeel alle aard zou niet wijzigen. Voor alle wagens aangeschaft voor 2023 blijven de huidige aftrekregels gelden. Er wordt dus niet ingebroken in de huidige contracten, een duidelijke vraag van Voka.  

De fiscaliteit wordt – zeker tijdens de overgangsperiode – enorm complex

Goedele Sannen

Niemand ontkent de nood om ons wagenpark verder te vergroenen. Een kwart van de nieuw aangeschafte bedrijfswagens heeft vandaag trouwens al een stopcontact. De vraag rijst wel waarom zuinige plug-in hybrides en andere duurzame technologieën geen kans meer krijgen. Zero-emissie betekent de facto elektrisch. En het blijft erg onzeker of de noodzakelijke infrastructuur hiervoor tijdig klaar zal zijn (e-netten, uitrol laadinfrastructuur, groene stroom). Hoe zit het bovendien met publieke laadtarieven, de energiefactuur, slimme netten, enz.?  

Meer laadinfrastructuur nodig

Er is dringend nood aan een plan tussen de drie gewesten om de laadinfrastructuur verder uit te bouwen. Bijna 1 op 3 werknemers kan niet thuis opladen omdat die geen parkeerplaats aan huis of appartement heeft. In het wetsvoorstel wil men met een beperkte fiscale stimulans bedrijven aanmoedigen om te investeren in publieke toegankelijke laadpalen. Vlaanderen investeert via het Clean Power for Transport-programma in publieke laadpunten, maar volgens experts blijft het aantal te beperkt om aan de toekomstige behoeften te voldoen. 

Er is de laatste jaren al meermaals gesleuteld aan de bedrijfswagenfiscaliteit om de keuze voor groenere wagens te stimuleren. Voertuigen die minder CO2 uitstoten geven recht op een gunstiger fiscaal regime. Ook de toepassing van de strengere WLTP CO2-uitstoot, die de norm wordt in de fiscale formules voor wagens met een leasecontract vanaf 1 september, dwingt ondernemingen om voor groenere wagens te kiezen. 

Enorm complex

De huidige tijdsgeest vraagt een bewuster mobiliteitsbeleid, maar het moet wel werkbaar en realistisch blijven. De fiscaliteit wordt – zeker tijdens de overgangsperiode – enorm complex. Voor voertuigen, aangekocht voor 1 januari 2023, blijven de huidige regels behouden. Maar vanaf dan wordt de aftrekbaarheid dus geleidelijk aan afgebouwd. Ook na 2026 is het niet verboden om een niet-elektrische bedrijfswagen aan te kopen, maar deze wagens zullen voor de werkgever wel een pak duurder worden. Mobia spreekt over een verschil van 10 à 25% netto

De juiste parameters zijn nog niet gekend, maar eenvoudig worden de berekeningen niet. Reden temeer om als werkgever inzicht te hebben in de Total Cost of Ownership (TCO). De reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen is immers een begrip dat ook gekend moet zijn bij de invoering van het mobiliteitsbudget. Deze TCO omvat de financieringskost van de wagen, maar ook alle bijhorende kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare BTW en niet-aftrekbare autokosten, enz.

Breder mobiliteitsverhaal

Een aanpassing van het mobiliteitsbudget zou ook mee onderdeel uitmaken van de plannen van minister Van Peteghem. Werkgevers én werknemers zijn al langer vragende partij om de keuzemogelijkheden in de tweede pijler rond duurzame mobiliteit uit te breiden zodat bijvoorbeeld ook inwonende gezinsleden een abonnement op het openbaar vervoer kunnen financieren met het mobiliteitsbudget.

De bedrijfswagen maakt immers deel uit van een breder mobiliteitsverhaal. Laat ons het debat hieromtrent dan ook verruimen. Mobiliteit is meer dan de technologie van de modus. 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL