Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Financiering aanpassen en ruimte creëren”

“Financiering aanpassen en ruimte creëren”

  • 02/09/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Bart Pardon.

Een hartelijk ziekenhuis dat garant staat voor kwalitatieve zorg en dat het financieel ook nog goed doet: zo wil het middelgrote Imeldaziekenhuis in Bonheiden bekendstaan. Algemeen directeur Bart Pardon hecht veel belang aan kwaliteit, vernieuwing en samenwerking. Maar hij wil grotere stappen zetten, en daarvoor moet de overheid mee het juiste kader creëren, vindt hij.

Bart Pardon

“Een fundamentele gedragswijziging binnen de organisatie van de zorg zal bepaald worden door de financiering ervan.”

Bart Pardon

“De aandacht voor kwaliteit zit ingebakken in de cultuur van ons ziekenhuis. Het is dan ook onze ambitie om in vergelijking met andere ziekenhuizen voor alle kwaliteitsindicatoren in het bovenste kwart te eindigen, en daar slagen we op de meeste vlakken ook in”, vertelt algemeen directeur Bart Pardon. Daar dragen onder meer de vooruitstrevende diensten zoals cardiologie, gastro-entrologie en oncologie toe bij. Maar naast goede geneeskundige zorg is ook de hartelijke sfeer in het ziekenhuis van groot belang, vertelt hij. “We zien in onze patiëntbevragingen dat we ook op dat vlak beduidend hoger scoren dan gemiddeld. Het is onze ambitie om die cultuur van openheid, communicatie en vriendelijkheid vast te houden.”

Dat dat niet altijd evident is, heeft te maken met een van de grootste uitdagingen in de sector: people management. “Zeker in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, hoge absenteïsmecijfers, burn-outs,… is het belangrijk om medewerkers het gevoel te geven dat ze niet zomaar deel uitmaken van een bedrijf, maar van een gemeenschap. Wij maken vandaag werk van het project ‘veerkracht’. Op een gecoördineerde en gestructureerde manier ontplooien we voor onze medewerkers initiatieven op het vlak van gezondheidspromotie, ondersteuning, leiderschap,… Het doel: ervoor zorgen dat zij met goesting blijven komen werken.”

Een tweede belangrijke evolutie is volgens Pardon de grotere focus op samenwerking. “Ik geloof heel erg in het netwerkverhaal, wat de overheid ook propageert, maar wat niet van een leien dakje loopt. Een ziekenhuis ging tot een aantal jaar geleden nogal uit van zichzelf, terwijl er nu veel meer openheid is. Als het gaat over samenwerking moeten we garant kunnen staan voor de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. We moeten geen eerstelijnszorg bieden of zorg die ons petje te boven gaat, dus ook een correcte doorverwijzing is voor mij enorm belangrijk. De patiënt staat centraal.” Dat is meer dan vroeger iemand die niet alleen luistert naar de arts, maar naar wie geluisterd wordt. Ook die grotere aandacht voor de ‘actieve patiënt’ noemt Pardon een belangrijke verandering. “Op die actievere betrokkenheid van patiënten in het behandelingsproces moeten we zeker verder inzetten”, vindt hij.

Een andere uitdaging is innovatie. “Het is misschien een dooddoener, maar ook op dat vlak is er werk aan de winkel”, vertelt hij. “Als ziekenhuis moet je keuzes maken en met beperkte middelen de juiste innovaties implementeren. Het is een uitdaging om te zoeken naar innovatie met meerwaarde. Maar je botst als ziekenhuis tegen heel wat beperkingen; de overheid geeft immers behoorlijk wat grenzen aan.”

Meer mogelijkheden creëren
Het hoge woord is eruit: het strakke keurslijf dat de overheid oplegt, zet soms een rem op vernieuwing. “De vorming van ziekenhuisnetwerken is bijvoorbeeld al een aantal jaren lopende, maar vervalt in de praktijk vaak in gepalaver en tijdsverlies. Dat komt omdat men er niet in slaagt de juiste triggers te implementeren. Ik ben op dat vlak vragende partij dat het beleid meer mogelijkheden creëert – wat zeker niet evident is mede gelet op de bevoegdheidsverdeling Vlaams-federaal. Het financiële element is cruciaal; het principe ‘follow the money’ is hier volgens mij zeker aan de orde.”

“Geef daarnaast de zorgverstrekker de kans om meer aan zorg te doen en minder aan administratie. De btw-wetgeving, regeltjes allerhande uit de meest diverse hoeken, de administratieve rompslomp, …: het zijn zaken die beperkend werken, die stukken van mensen kosten en in verhouding geen toegevoegde waarde bieden aan de patiënt. Er is veel bereidheid binnen de sector, maar vooruitgang moet wel mogelijk zijn.” Gevraagd naar een concreet voorstel, aarzelt Pardon niet lang: “Geef ziekenhuizen bijvoorbeeld de ruimte om meer samen te werken als het gaat over logistieke of ondersteunende diensten of activiteiten. Nu is elk ziekenhuis bijvoorbeeld verplicht om een volledig uitgebouwde eigen apotheek te hebben, terwijl ik er zeker van ben dat we dat op een kostenefficiëntere manier kunnen organiseren zonder in te boeten op kwaliteit. Jammer genoeg blokkeert de wet zelfs maar enige denkoefening op dat vlak.” 

De prioriteit voor de komende legislatuur, daar is Pardon duidelijk over. “Voor mij is het duidelijk: als men een gedragswijziging wil bewerkstelligen binnen de zorg, dan moet men de financiering ervan bekijken, want die bepaalt hoe de zorgactoren zich gedragen. Dat is waar je continu tegenaan loopt... Als de overheid verder wil aansturen op netwerking, dan zal ze eerst de financiering moeten aanpassen en de ruimte geven om stappen te zetten”, besluit hij. 

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we dus nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice