Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Fietsvergoeding: deze regels gelden vanaf 1 mei

Fietsvergoeding: deze regels gelden vanaf 1 mei

  • 27/04/2023

Vanaf 1 mei springt het licht op groen voor de fietsvergoeding. Wat moet je weten als werkgever?

Een nationale collectieve arbeidsovereenkomst (cao nr 164) stopt vanaf dan per effectief gefietste woon-werkkilometer 0,27 euro toe. Maximaal kan dit 10,80 euro per dag opleveren. De vergoeding is beperkt tot een maximale afstand van 20 kilometer voor een enkele rit (0,27 euro x 20km x 2).

Tot 1 mei was er geen algemene verplichting om een fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werktraject afleggen met de fiets. Wel voorzagen al heel wat sectoren dergelijke vergoeding wel in een sectorale cao. Ook bedrijven met oog voor duurzame mobiliteit voorzien op hun niveau vaak een specifieke fietsvergoeding.

Geldt de vergoeding nu voor elke werknemer? 

De cao is van toepassing op werknemers uit de privésector die momenteel nog geen recht hebben op een specifieke fietsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen met de fiets. Om in aanmerking te komen, moet de werknemer zijn woon-werktraject regelmatig met de fiets afleggen. Denk bijvoorbeeld aan éénmaal per week met de fiets naar het werk, of fietsen tijdens de zomermaanden.

Het gaat om een suppletieve cao. Wanneer sectoren en/of bedrijven op hun niveau al een cao hebben die voorziet in een specifieke vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen per fiets, dan blijft deze cao van toepassing. Dit geldt zowel voor de daarin vastgestelde toepassingsmodaliteiten als voor de bedragen, dus ook wanneer de cao een lager bedrag voorziet.

Het vervolg laat zich raden. De komende maanden zal de syndicale druk om bestaande lagere vergoedingen op te trekken tot de vernoemde 0,27 euro – het (para)fiscaal vrijgesteld bedrag trouwens – niet van de lucht zijn. Aldus dreigt de nieuwe regeling bestaande regelingen in de wielen te rijden. 

Kan je combineren?

Ja, combineren kan, maar niet dubbelop. Een werknemer kan zijn woon-werktraject opdelen in deeltrajecten en deze telkens met een ander vervoermiddel afleggen. Voor elk vervoermiddel kan hij dan de bijhorende vergoeding ontvangen. Er mag echter geen dubbele vergoeding zijn voor eenzelfde traject op hetzelfde moment. 

Hoe bepaal je het aantal kilometers?

Via een verklaring op eer geeft de werknemer het aantal kilometers van zijn woon-werktraject op die hij per fiets zal afleggen evenals op welke dagen hij de fiets zal nemen. 

Het is aan de werkgever om de frequentie van de verklaring en de modaliteiten voor de controle van de in die verklaring vermelde gegevens vast te stellen.

Voor welke rijwielen geldt dit?

Wat is een fiets? De dag van vandaag is dat niet zo eenduidig meer. De cao van de Nationale Arbeidsraad geeft dan ook mee wat onder "fiets" verstaan moet worden: “een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven.”

Wat met de kosten voor de werkgever?

De werkgever wordt met een extra kost opgezadeld. Was de loonnorm dan niet 0%? Check! Valt deze kost dan niet onder de loonnorm? Toch wel! Er is dan ook een compensatiemechanisme beloofd. Wordt vervolgd. 

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - Altez