Skip to main content
  • Nieuws
  • Federale regering moet energieonzekerheid en krapte op de arbeidsmarkt snel aanpakken

Federale regering moet energieonzekerheid en krapte op de arbeidsmarkt snel aanpakken

  • 08/10/2018

Op maandag 8 oktober legde Eerste Minister Charles Michel in de Federale Kamer zijn beleidsverklaring af. Centraal stonden de jobsdeal en het investeringspact. Voka is tevreden dat de regering ook in het laatste jaar van de legislatuur hervormingen wil realiseren. “Ook in de laatste minuut kan en moet er nog gescoord worden. De uitdagingen zijn immers groot: de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid omtrent de energievoorziening zijn grote bedreigingen voor onze bedrijven. We verwachten dan ook dat de federale regering dit dringend aanpakt de komende maanden,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

In zijn beleidsverklaring blikte Charles Michel vooruit oCharles Michelp het regeringswerk van het komende jaar. Vooral het energiedossier, de jobsdeal en het investeringspact stonden hierbij centraal. Ook gaf de premier aan dat er binnen de coalitie de vaste wil is om ook in het laatste jaar van de legislatuur nog drastische hervormingen door te voeren en het regeerakkoord uit te voeren.

Voka is tevreden dat de federale regering hiermee aangeeft dat het werk niet af is. Er liggen immers nog belangrijke uitdagingen op de plank. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt één van de dé uitdagingen voor het beleid en de ondernemingen. Alleen al de Vlaamse vacaturemarkt trekt sinds begin 2014 maand na maand verder aan. Ook in het tweede kwartaal van 2018 zet zich dit verder. In juli werden bij VDAB 20.338 ontvangen vacatures geteld, wat neerkomt op een stijging van 15 procent op jaarbasis. Ook het aantal openstaande vacatures (52.557 in juli 2018) nam fors toe (+36,3% op jaarbasis).

Eind juni bereikte de federale regering een akkoord omtrent de jobsdeal. Voka verwacht dat er in het nieuwe politieke jaar ook concrete invulling wordt gegeven aan dit akkoord. “Veel zaken waren deze zomer nog niet duidelijk; we verwachten binnenkort meer concrete details,” aldus Hans Maertens. “Daarnaast moeten we er ook over waken dat een te genereuze uitstapregeling voor bijvoorbeeld de zware beroepen de vooruitgang van de jobsdeal niet zou uitwissen. We kunnen immers alle handen gebruiken op de arbeidsmarkt: vervroegde uittreding is niet aan de orde.”

Daarnaast heeft de energieproblematiek de afgelopen weken aangetoond dat er dringend duidelijkheid moet komen over de uitvoering van het energiepact. Potentiële black-outs of een stijging van de energieprijs zijn catastrofaal voor onze ondernemingen, de mensen en het imago van ons land. “We verwachten vooral daadkracht van deze regering,” aldus Hans Maertens. “Het energiedossier hangt al geruime tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de coalitie. Het energiepact moet dus dringend worden uitgevoerd. Daarnaast wachten we nog steeds op een concrete invulling van de energienorm. Voor heel wat ondernemingen is energie één van de belangrijkste kosten. Willen we in de toekomst competitief blijven, dan moeten we ook hier dringend iets aan doen.”

Meer dan werk genoeg dus voor de huidige coalitie. “Binnen een week zijn de lokale verkiezingen achter de rug. We rekenen erop dat de regering zich niet laat verlammen door electorale koorts. We moeten onmiddellijk en voor het jaareinde doorbraken realiseren voor onze arbeidsmarkt en onze energievoorziening.” aldus nog Hans Maertens.

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx