Skip to main content
  • Nieuws
  • Federale regering moet een tand bijsteken

Federale regering moet een tand bijsteken

  • 29/03/2017

De federale begrotingscontrole 2017 heeft zich beperkt tot een boekhoudkundige actualisering, zonder echte maatregelen: er werd nagelaten om de sanering van de overheidsfinanciën te versnellen hoewel dit dringend is. Tegen deze zomer moet er immers minstens 6,5 miljard euro worden ‘gevonden’ om tot een begrotingsevenwicht te kunnen komen vanaf 2018…

Het is zeer jammer dat de federale regering deze opportuniteiten voor de sanering van onze overheidsfinanciën laat liggen, want we kunnen beter ons dak herstellen in de zomer in plaats van een lek te moeten dichten in de winter.

 

  • Er worden op korte termijn geen nieuwe belastingverhogingen en besparingen doorgevoerd.
  • Een groot deel van deze ‘makkelijke’ begrotingscontrole wordt de facto betaald door de bedrijven.
  • Alle bedrijven moeten nu snel een lager vennootschapstarief kunnen krijgen.

 

De federale regering schuift de hete aardappel van de sanering van onze overheidsfinanciën steeds verder vooruit in de tijd. In deze tijden van goede conjunctuur en lage rentes zijn er echter kansen om ons overheidstekort sneller terug te dringen. Het is zeer jammer dat de federale regering deze opportuniteiten laat liggen, want we kunnen beter ons dak herstellen in de zomer in plaats van een lek te moeten dichten in de winter; saneren bij een slechte conjunctuur doet immers dubbel pijn.

Er worden op korte termijn geen nieuwe belastingverhogingen en besparingen doorgevoerd om de begroting 2017 op spoor te houden. Een groot deel van deze ‘makkelijke’ begrotingscontrole wordt de facto echter wel betaald door de bedrijven: door de invloed van de lage rente op de notionele intrestaftrek dragen de vennootschappen dit jaar al meer dan 300 miljoen euro bij aan de begroting. Dit komt neer op een bijkomende lastenverhoging voor de bedrijven en dit bovenop de verhoging van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent. De overheid profiteerde de voorbije jaren sterk van de exponentieel toegenomen inkomsten uit de vennootschapsbelasting: in 2010 betaalden de bedrijven 9,2 miljard euro op hun winsten, in 2015 was dat al 13,6 miljard en voor 2016 wordt op 15,2 miljard gemikt. Voor 2017 moet de vennootschapsbelasting zelfs meer dan 15,5 miljard euro opbrengen. In twee jaar tijd dragen de bedrijven dus 2 miljard euro meer aan vennootschapsbelasting af en op 7 jaar tijd zelfs 70% zoveel!

De regering moet bijgevolg dringend de vennootschapsbelasting verlagen om zo opnieuw zuurstof te geven aan onze bedrijven. Initieel steunden we een hervorming van de vennootschapsbelasting die budgetneutraal was. Dat betekent dat er winnaars zouden zijn die minder belastingen betalen, maar ook verliezers die hun factuur zien toenemen. Als je naar bovenstaande cijfers kijkt, is er echter maar één conclusie mogelijk: ‘on a déjà payé’. We hebben al gegeven. En dus moeten nu alle bedrijven snel een lager vennootschapstarief kunnen krijgen.

We moeten ook vaststellen dat de andere hervormingen eveneens worden vooruitgeschoven in de tijd. Het blijft wachten op een oplossing voor de nachtvluchten boven Brussel, op de invoering van een energienorm, op het mobiliteitsbudget en een herziening van de index. De federale regering moet zich dringend herpakken en een tand bijsteken. Tijdens de eerste helft van de legislatuur heeft de regering-Michel goed gespeeld, maar in het begin van de tweede helft hebben we nog niets gezien. Tijd voor een slotoffensief dus, want de match wordt pas gewonnen bij het laatste fluitsignaal!

 

Niko Demeester - secretaris generaal - niko.demeester@voka.be

 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant