Skip to main content
  • Nieuws
  • Federale regering moet een tand bijsteken

Federale regering moet een tand bijsteken

  • 19/03/2017

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt dat de federale regering een serieuze tand moet bijsteken. De begrotingscontrole 2017 beperkt zich tot een echte “controle”: er wordt nagelaten om de sanering van de overheidsfinanciën te versnellen hoewel dit dringend is. De factuur van deze controle wordt daarbij deels betaald door onze bedrijven via het effect van de dalende rente op de notionele intrestaftrek. De regering moet dringend een tand bijsteken in de noodzakelijke hervorming van de vennootschapsbelasting, evenals in de invoering van een energienorm, een mobiliteitsbudget en de herziening van de index.

Voka heeft kennis genomen van de resultaten van de begrotingscontrole waarover de federale regering zaterdagavond een akkoord bereikte.

We stellen vast dat de regering haar uitgestippelde begrotingskoers aanhoudt en ook een buffer blijft voorzien voor onvoorziene omstandigheden. De federale regering kondigt aan dat er geen nieuwe belastingverhogingen en besparingen worden doorgevoerd om de begrotingsdoelstelling te realiseren. Voka wijst er evenwel dat een deel van de controle wordt betaald door de bedrijven. Door de invloed van de lage rente op de notionele intrestaftrek dragen de vennootschappen meer dan 300 miljoen euro bij aan de begrotingscontrole. Dit komt neer op een bijkomende lastenverhoging voor de bedrijven en dit bovenop de verhoging van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent bij de begrotingsopmaak.

“De federale regering houdt vast aan haar uitgestippelde koers, maar schuift de hete aardappel van de sanering van onze overheidsfinanciën steeds verder vooruit in de tijd. In deze tijden van goede conjunctuur en lage rentes zijn er kansen om ons overheidstekort sneller terug te dringen. De federale regering laat deze kans liggen.” Voka stelt vast dat ook andere hervormingen worden vooruitgeschoven in de tijd. Het blijft wachten op de hervorming van onze vennootschapsbelasting, evenals de invoering van een energienorm , mobiliteitsbudget en herziening van de index. De federale regering moet daarom dringend een tand bijsteken.

 

Tom Demeyer - woordvoerder - tom.demeyer@voka.be - +32 (0)472 84 15 99
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez